Snup det skønne

  • Tid: 45-60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Projektor
  • Forberedelse: Læs kort tekst om imitatio

Hvordan kan man lade sig inspirere af dygtige talere? Øvelsen her hjælper på vej.

Underviserens introduktion:

I det antikke Rom var særligt retorikeren Quinitilian opmærksom på det potentiale, der ligger i at lade sig inspirere af andre menneskers vellykkede retorik. Ved at se på andre menneskers gode retoriske træk, kunne man arbejde bevidst med at udvikle sig selv i samme retning. Det minder lidt om en musikskoleelev, der lytter til en masse musik, for derigennem at blive bevidst om, hvilke musiske greb hun fascineres af og selv har lyst til at arbejde med.

Læs eventuelt Lisa S. Villadsens artikel Forstå tekstens dynamik: introduktion til analyse af taler. her på siden, hvor hun uddyber begrebet.

Eleverne får 30-40 minutter til at finde en 'tekst' - en sang, tale, comedyshow, digt eller lignende - som de finder prisværdigt. Når de har fundet teksten, skal de forberede en præsentation af, hvorfor de finder teksten prisværdig ud fra følgende fem punkter, som er inspireret af Quintillians imitatiopraksis og udarbejdet af ph.d. i retorik, Christina Matthiesen.

  • Fascination: Hvad fascinerer eleven som læser/tilhører og skribent/taler? Hvad vil eleven gerne lære, som er en del af teksten?

  • Kvaliteter værd at efterligne: Hvad ved teksten kan eleven selv indoptage i sin skrive/talepraksis? Det kunne være sproglige billeder, kontakt til publikum, ethosarbejde eller valg af emne.

  • Kritisk refleksion: Her skal eleven forholde sig kritisk til teksten: hvori kan eleven se ligheder eller forskelle mellem teksten og elevens egen praksis som skribent? Hvad er tekstens svagheder - igen i forhold f.eks. sproglige billeder, publikumkontakt, ethos eller valg af emne.

  • Accept: Efter arbejdet ved de tre første punkter, skal eleven nu forholde sig til teksten igen: har forholdet til teksten ændret sig? Er der nye indsigter i teksten (postivt/negativt) som er kommet af analysearbejdet - er der elementer i teksten, som eleven gerne vil undgå at indoptage eller er der elementer, som eleven gerne vil arbejde på at indoptage i sin egen praksis?

  • Interaktion: Hvordan kan eleven i praksis bruge den viden eller de værktøjer, som er kommet ud af arbejdet med teksten? Er der en situation, en bestemt vending, en måde at gestikulere osv. som eleven kan forestille sig at bruge i en konkret situation fremadrettet? (tekstproduktion, præsentationer, samtale med venner, tale e.l.)

Materialeforslag:

Sammenligning af Michelle Obama og Melania Trump i forbindelse med sagen i sommeren 2016, hvor Melania Trump blev klandret for at plagiere Michelle Obamas tale ved det Demokratiske Konvent i 2008: https://www.youtube.com/watch?v=RcbiGsDMm

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her