Er du en retorisk medborger?

  • Tid: 45-60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Projektor
  • Forberedelse: Læs evt. om retorikhistorien

Her bliver deltagerne bevidste om, begrebet retorisk medborgerskab - både i deres egen fortid og fremtid.

I tider op gennem historien, hvor demokratiet har blomstret, har retorikken haft det godt. I tider med tyranner og enevældige diktatorer ved magten har retorikken derimod levet et liv i skyggerne. (Læs mere i artiklen Retorikkens historie.)

Denne øvelse gør eleverne opmærksomme på de muligheder, de har i hverdagen for at bruge det, man kan kalde deres retoriske medborgerskab.

Som underviser kan du understrege, at retorisk medborgerskab er todelt: Eleverne har som borgere både et ansvar for at ytre deres egen mening og et ansvar for at forholde sig kritisk og reflekteret til andres ytringer.

Bed eleverne lukke øjnene og tænke tilbage på, hvornår de selv har været retoriske medborgere ved selv at ytre sig. Har de stået på en offentlig talerstol, har det gennemført noget i elevrådet, har de deltaget i en debat på skolen eller skrevet et debatindlæg til en avis?

Når der er gået et minut, beder du dem fortælle deres oplevelse til sidemanden. Tag efterfølgende en runde i plenum. Se om der er nogle fællestræk i deres erfaringer; hvilke emner, hvilke situationer og hvilke konsekvenser har det haft?

Snak derefter med eleverne om, hvornår de selv forholder sig kritisk og reflekteret til andres udtalelser - noget der også er en del af det at være retorisk medborger. Har de kritiseret politiske udtalelser, deltaget i en demonstration eller skrevet et læserbrev som svar på noget de var uenige i. Vis eventuelt Mette Frederiksen i “Vi ses hos Clement” den 1. februar 2016., og diskutér dernæst, hvorvidt I er enige eller uenige i både indholdet og i Clements måde at udforme et interview på.

Video:

Som en sidste del af øvelsen kan du opfordre eleverne til selv at udøve deres retoriske medborgerskab inden for en tidsramme sat af dig.

Opfordr gerne eleverne til at udfordre sig selv. Det kan være at stille sig op foran klassen eller til en fællessamling og bidrage med noget som medborger. De kan også skrive et læserbrev, et debatindlæg eller en opdatering på Facebook eller Twitter.

Bagefter (evt. til næste undervisningsgang) gives der feedback, hvor I kan overveje spørgsmål som:

  • Opnåede du det, du gerne ville?

  • Hvordan føltes det at tage ordet?

  • Hvordan blev det modtaget?

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her