Etos-, patos- eller logosbriller

  • Tid: 45-60 minutter
  • Antal: Ubegrænset
  • Udstyr: Projektor
  • Forberedelse: Læs om de tre appelformer

Øvelsen kan lære eleverne at genkende, hvordan Aristoteles’ tre appelformer etos, patos og logos kommer til udtryk i for eksempel en politisk tale.

Underviserens introduktion
Introducér Aristoteles’ tre appelformer: etos, patos og logos. Du kan læse om dem midtvejs i Lisa Villadsens artikel om analyse af taler.

Bed eleverne komme med eksempler på en tænkt situation, hvor de skal overbevise nogen om noget. Bed dem overveje, hvordan argumentationen ændrer sig alt efter om de tager etos-, patos- eller logosbrillerne på.

Eksempel på en situation: En 16-årig dreng skal overbevise sine forældre om, at han godt må blive ude til en fest indtil klokken 01.00 i stedet for kl 23.00:

  • Etos-briller: I kender mig, jeg er en fornuftig ung mand, der aldrig kunne finde på at drikke mig for fuld.

  • Patos-briller: Jeg bliver rigtig ked af det, hvis jeg skal hjem fra festen allerede klokken 23.00.

  • Logos-briller: Der er ingen af mine venner, som tager hjem fra festen allerede kl. 23.00. Det er helt almindeligt at feste til 01.00, når man er 16 år.

Se Barack Obamas tale efter skoleskyderiet i Oregon. Diskutér med eleverne, hvor i talen appelformerne optræder, og hvilken effekt det har på dem som lytter.

Med øvelsen kan du vise eleverne, at man selvfølgelig kan se på en sag ud fra kun én synsvinkel, men at alle appelformer ofte vil være på spil samtidig.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her