Landkort over genrer

  • Tid: 20-30 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Post-its
  • Forberedelse: Læs om talegenrerne

En kombination af læreroplæg og elevøvelser. Formålet er, at lære eleverne at skelne mellem de genrer, de møder i deres hverdag med udgangspunkt i Aristoteles’ tre talegenrer: den epideiktiske, den deliberative og den forensiske.

Start med at give hver elev en bunke post-its og bed dem nedfælde en masse eksempler på forskellige taler. Hvis de har svært ved at komme i gang, kan du give dem disse eksempler:

  • en søsters tale ved broderens bryllup
  • en lokalpolitikers tale i byrådssalen
  • en advokats forsvar for en kvinde, der er anklaget for mord.

Underviserens introduktion:

Når eleverne har skrevet en halv snes øvelser, introducerer du dem til de tre talegenrer, Aristoteles definerede i antikken:

  • Den deliberative (politiske) tale, der typisk har til formål at overbevise om at noget skal ændres i fremtiden.
  • Den forensiske (juridiske) tale, der typisk har til formål at overbevise om at noget har eller ikke har fundet sted - og er bundet til fortiden.
  • Den epideiktiske tale (lejlighedstalen), der typisk er forankret i nutiden og har til formål at hylde eller dadle noget eller nogen.

Du kan læse Lisa S. Villadsens artikel Forstå tekstens dynamik: introduktion til analyse af taler her på røst.dk, for at blive klogere på de tre genrer.

Påpeg gerne over for eleverne, at flere retorikere senere har kritiseret Aristoteles' genresystemet for at være for rigidt, men at det gennem tiden har vist sig at være et brugbart værktøj til både at analysere og udarbejde taler. Særligt fordi det fører til nogle gode overvejelser over hver enkelt tales formål og funktion.

Efter præsentationen af de tre genrer beder du dem placere deres post-its med taler inden for hver af genrerne. Du kan have tre borde, tre cirkler på tavlen eller tre områder på gulvet - en til hver af de tre genrer.

Bed herefter eleverne pege på nogle af de taler, de ikke var i tvivl om, hvor de skulle placere - og tag en snak om dem. Bed dem herefter pege på de taler, hvor de var mere usikre.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at de enkelte eksempler sagtens kan læne sig op af flere genrer - det er meget udbredt, at nogle taler er såkaldte genrehybrider.

Som afslutning kan I tage en snak om, hvor eleverne møder genrerne i deres hverdag og eventuelt om hvilke nye genrer, der er opstået siden Aristoteles' inddeling (for eksempel; breve, mails, reklamer, Facebook-opdateringer, tweets osv.)

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her