Situationsfornemmelse som skattefar

  • Tid: 30-60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Skærm
  • Forberedelse: Find taler og andre eksempler

Det, der er passende at sige i en tale, er altid bestemt af konteksten. Øvelsen her zoomer ind på begrebet kairos.

”Det forholder sig i talen som i livet, at intet er vanskeligere end at se, hvad der er det passende. Grækerne kalder det prépon, vi må vel kalde det decorum.”

Cicero

Inden for retorik bruger man begrebet decorum. Det kan meget forenklet oversættes til situationsfornemmelse og er relevant at undersøge hos de fleste retoriske artefakter. Kort sagt dækker decorum, hvad der er passende i en given kontekst.

I denne øvelse skal du sætte eleverne til at finde eksempler på passende og upassende udtalelser i nogle eksempler, du præsenterer for dem. De skal kunne begrunde deres eksempler.

Det kan være alt fra tweets til taler, et eksempel på interessant materiale er SKATs twitterprofil og Nordsjællands politis Facebookprofil. De har begge en uformel tone og spørgsmålet er, hvornår det virker (lever op til decorum), og hvornår det bestemt ikke gør.

Variation:

Øvelsen kan blandt andet laves i en variation, hvor man diskuterer, hvad der er passende på tværs af kulturer og ser på taler i stedet for social media. Er Donald Trumps udtalelser for eksempel mere passende i USA end i Europa? Var det passende, at Kronprins Frederik ved sine forældres sølvbryllup fik nævnt, at han var blevet slået som barn? Og var det passende at Helle Thorning-Schmidt holdt tale til Dronningen på hendes 70-års fødselsdag?

Ved at inddrage forskelligt materiale kan du forhåbentligt skabe en bevidsthed om, at dét der er en passende udtalelse fra en person, ikke nødvendigvis er det fra en anden – en pointe der er væsentlig at huske, når man selv skal stille sig op og tage ordet.​

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her