Fra biblioteket til Rådhuspladsen

 • Tid: 30 minutter
 • Antal: 4-30
 • Udstyr: Skærm + højtaler
 • Forberedelse: Gennemse to videoklip

Her skal eleverne træne deres forståelse for situationstilpasning ved at opleve Sarah Rahmehs poetry slam “Jeg kommer fra et land langt væk" i to forskellige situationer.

Baggrund:

Formålet med øvelsen er at få eleverne til at reflektere over, hvilke forskelle der er, når man går fra én situation til en anden. Taler man for 50 mennesker på et bibliotek, gør man det på én måde, og taler man for 500 mennesker på Rådhuspladsen, gør man det på en anden måde.

Det er sjældent man kan kopiere sin tale 1:1 og genbruge den i en helt ny situation, men i poetry-slammeren Sarah Rahmehs tilfælde bruger hun de samme ord på Hovedbiblioteket og på Rådhuspladsen, når hun performer “Jeg kommer fra et land langt væk". Øvelsen her kan bruges til at overveje fordele og ulemper ved at skulle gengive et manuskript i forskellige situationer, og hvordan man i den forbindelse kan tilpasse sin krop og stemme.

Forberedelse:

Som forberedelse skal du se to klip med poetryslammer Sarah Rahmeh og danne dig et indtryk af begge versioner af hendes performance. Hvem er hun, og hvad kendetegner de to (tale)situationer?

Fremgangsmåde:

Introducér Sarah Rahmeh og hendes poetry slam på Hovedbiblioteket, og se videoen i fællesskab.

Eleverne skal nu diskutere med sidemakkeren i 2-5 minutter hvordan de oplevede den, og hvordan den passer til situationen. Saml op i plenum.

Introducér herefter Sarah Rahmehs poetry slam på Rådhuspladsen, og se videoen i fællesskab.

Her er det meningen, at eleverne skal forholde sig til, hvad Sarah Rahmeh gør anderledes på Rådhuspladsen end på Hovedbiblioteket – og hvordan det passer til den nye situation? Lad dem diskutere med sidemakkeren igen i 2-5 minutter og saml op i plenum.

Øvelsen er oplagt at benytte til at diskutere kernebegreber som situation, genre, persona, kropssprog, stemmebrug og (publikums) memoria.

Har du god tid, kan du bede eleverne om at finde en nyhedsartikel på et valgfrit medie og fremføre 1-2 afsnit af teksten som hhv. en speak til radiolyttere og som tale til skolegården.

Mulige spørgsmål du kan bruge:

 • Hvem er publikum på Hovedbiblioteket – og hvad forventer de?
 • Hvem er publikum på Rådhuspladsen – og hvad forventer de?
 • Hvordan bruger Sarah Rahmeh sin krop og stemme?
  • Tænk evt. mundtlighedskriterier: artikulation, dynamik, tempo m.m.
 • Hvilken genre er der tale om – er det overhovedet en tale?
 • Hvilke fordele/ulemper er der ved at genbruge sin tale 1:1 i en ny situation?
 • Hvad skal man tage højde for i det mundtlige rum for at talen leveres optimalt?

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her