Genrehjulet

 • Tid: 20-40 minutter
 • Antal: 4-20
 • Udstyr: Pap, papir og pen + elefantsnot
 • Forberedelse: Find taler + optegn cirkel

Øvelsen kan give deltagerne forståelse for de tre talegenrer og hvilke virkemidler og appeller, der hører sig til hver genre.

Forberedelse:

Du skal bruge et stort stykke pap, hvorpå der tegnes en stor cirkel. Cirklen deles op i tre, og hvert rum repræsenterer én af de tre talegenrer. Derudover skal du bruge sedler med de udvalgte talers titler skrevet på og elefantsnot til at hænge sedler på genrehjulet. Se forslag til taler her under.

Underviserens introduktion:

Forud for øvelsen introducerer du til de tre talegenrer. Aristoteles definerede (ud fra publikums sted) tre, centrale talegenrer:

 • Den deliberative (politiske) tale
 • den forensiske (juridiske) tale
 • den epideiktiske tale (lejlighedstalen)

Talegenrerne er vigtige for retorikken, og i denne øvelse er det op til eleverne at placere en håndfuld taler i de forskellige genrer, for at opnå forståelse for disse og finde centrale lighedspunkter. Denne opgave kan samtidig også benyttes til at koble de tre appelformer på talegenrerne.

Eleverne får hver en bunke sedler, hvor der på hver seddel er påskrevet en titel på de taler, der anvendes i øvelsen.

Eleverne skal nu placere de enkelte taler i cirklen, hvor de synes, den hører hjemme. Vær opmærksom på, at enkelte eksempler sagtens kan læne sig op ad flere genrer. Det er meget udbredt, at nogle taler er såkaldte hybrider, og dette kan du med fordel gøre brug af lidt senere henne i processen, hvor eleverne allerede har fået forståelsen for de tre genrer.

Dette kan føre til en diskussion omkring effekten af genrers centrale virkemidler, når de blandes i en tale.

En opfølgende diskussion kan bestå i at diskutere, hvorfor f.eks. politikernes nytårstale, der førhen var pure epideiktiske, nu er gået hen og blevet langt mere deliberative, og om eleverne kan komme på flere eksempler, hvor talegenrerne rager ind over hinanden.

Materialeforslag - se også talearkivet:

 • Dronning Margrethes nytårstale

 • John F. Kennedys indsættelsestale

 • Statsministerens nytårstale

 • Barack Obamas tale til Nelson Mandelas begravelse

 • Helle Thorning Schmidts 1. maj tale

 • Peter Ulldals forsvarstale af dronning Karoline Mathilde

 • En fars tale til datterens bryllup

 • Den amerikanske forsvarsadvokats tale i retten

 • Lars Løkke Rasmussens mindetale ved den franske ambassade i 2015

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her