Retorisk analyse - live

  • Tid: Ekskursion + 2 timer
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Tur ud af huset
  • Forberedelse: Arrangere ekskursion

Retorik og retorisk analyse i hverdagen - her får deltagerne en forståelse for, at retorisk analyse kan bruges i alle situationer.

Øvelsen her kræver en tur ud af huset og vil løbe over to undervisningsgange.

Den kræver altså en del tid, men er oplagt som afslutning på et forløb om retorik. Øvelsen går ud på, at du udvælger et tv-program (f.eks. Live Med Clement) eller en dag, hvor Folketinget holder spørgetime og sørger for, at eleverne kan komme med.

Eleverne kan enten være uddelt på forskellige opgaver (argumentation/kropssprog/sproglige virkemidler) eller blot indfange så meget som muligt af den retoriske analyses mange elementer.

Giv dem eventuelt artiklen om retorisk analyse skrevet af Lisa S. Villadsen fra retorik på Københavns Universitet som forberedelse,

Til undervisningsgangen efter skal alle elever udforme et kortere oplæg til en mulig retorisk analyse (dette kan både foregå mundtligt eller skriftligt).

På den måde får eleverne samlet op på de forskellige elementer, og de får prøvet kræfter med deres indre retoriker.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her