Klip en tale, hug et argument

  • Tid: 30 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Talemanuskripter + saks
  • Forberedelse: Læs taler og klip dem ud

Øvelsen her giver et indblik i, hvor vigtig en tales opbygning er. Piller man ved rækkefølgen i en tale, kan argumentationen måske få nyt liv eller et nyt forløb, der i sidste ende står stærkere.

Underviserens forberedelse
Forud for øvelsen finder du et talemanuskript, som du klipper ud i de afsnit, du synes, man kan inddele talen i. Hver gruppe får et sæt udklippede talebidder (tilsammen altså en hel tale per gruppe).​

Øvelsen går ud på, at eleverne enten hver for sig eller i grupper får en tale, der er klippet ud i bidder (alle får den samme).

De får nu 15 minutter til at sammensætte talen, som de synes, den fungerer bedst.

Eleverne kan evt. læse den “rigtige” sammensætning af talen bagefter, og derudfra kan I f.eks. diskutere øvelsens udfald ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvordan var de sammensatte taler anderledes fra hinanden og fra den originale tale? (Blev narrativet et andet? Hvad skete der med argumentationen?)

  • Hvad gør opbygningen af en tekst/tale for argumentationen?

Variation
I sammenhæng med taleskrivning kan eleverne prøve at klippe deres egne taler i stykker og omrokere deres afsnit.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her