Karismatisk eller komisk?

  • Tid: 30-60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Skærm
  • Forberedelse: Gennemlæs taler

Hvordan påvirker kropssprog og stemmeføring en talesituation? Øvelsen her zoomer ind.

Se udvalgte klip fra taler, og diskutér kropssprog ud fra følgende spørgsmål:

  • Beskriv talerens kropssprog. Er der øjenkontakt? Smil? Nervøsitet?

  • Hvordan hænger kropssprogets sammen med det, der bliver sagt?

  • Tager taleren hensyn til publikum? Hvordan/hvordan ikke?

  • Var stemmen lys/mørk/skinger/høj/knirkende? Hvad betød det for jeres oplevelse af talen?

Lad evt. eleverne lukke øjnene undervejs, hvor de kun fokuserer på stemmen.

Variation:

Diskutér kropssprog/stemmeføring inden for de retoriske genrer. Hvilket kropssprog forventer vi fungerer bedst til en politiker, en advokat eller en ven?​

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her