Kender du (debat-)typen?

 • Tid: 10-30 minutter
 • Antal: 2-20
 • Udstyr: En anden debatøvelse + pen og papir
 • Forberedelse: Sedler med debattørtyper

Denne øvelse er et supplement til andre debatøvelser. At give eleverne en slags ”rolle” kan både give en ny dynamik, og det kan afhjælpe eventuel nervøsitet ved at gøre talerrollen lidt mindre personlig for eleven.

Denne supplerende øvelse kan bruges i kombination med alle typer øvelser, hvor eleverne skal stille op som talere eller debattører. Eleverne skal her trække og derefter agere en ”debattørtype”:

 • Den kreative
 • Den kritiske
 • Realisten
 • Principrytteren
 • Etikeren
 • Pragmatikeren
 • Populisten osv.

Find gerne på flere typer.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her