Kæmp om vinklen

 • Tid: 10-20 minutter
 • Antal: 6-10
 • Udstyr: Pen, papir + skål/hat
 • Forberedelse: Sedler med topoi + topik-oplæg

Topikken er en antik metode til at fremskaffe stof og argumenter om et givent emne. Øvelsen her illustrerer, hvordan man kan argumentere ud fra en bestemt topos, og den viser, at nogle topoi virker mere overbevisende end andre, selvom man måske argumenterer for det samme.

Underviserens introduktion
Introducér til topikken.
Ordet ’topik’ er afledt af det græske ord ’topos’, der betyder ’sted’. Sted skal her ikke forstås bogstaveligt som et rumligt, fysisk sted, men som et mentalt anskuelsessted. Vi kan derfor erstatte ordet ’sted’ med ord som fokus, vinkel, perspektiv, optik eller præmis.

Topikken hviler på den filosofiske indsigt, at enhver sag kan betragtes ud fra en række forskellige vinkler, der hver især belyser bestemte sider af sagen. Den vinkel, man anlægger, vil derfor afgørende præge opfattelsen af en given sag. Den samme sag vil f.eks. tage sig afgørende forskelligt ud afhængigt af, om vi ser på den med videnskabelige, erfaringsbaserede, økonomiske, etiske eller kulturelle briller.

Læs eventuelt artiklen Retorisk argumentation: kunsten at begunde overbevisende af Christina Pontoppidan.

Præsenter først et emne de fleste har en smule viden om og nogle holdninger til. Det kunne f.eks. være prostitution eller grøn omstilling. Det er ikke nødvendigt med en stor baggrundsviden, da det ikke er styrken af argumenterne men deres vinkling, der er i fokus.

Vælg derefter to debattører blandt eleverne og giv dem hver en topos, som de andre elever ikke kender, f.eks. religion og individuelle konsekvenser. Lad dem eventuelt trække topoi fra en hat eller lignende. Debattørerne skal nu debattere emnet med dig som ordstyrer.

For at trække diskussionen over på deres egen topos kan eleverne benytte sig af vendinger som:

 • ”Det sagen egentlig handler om...”
 • ”For mig at se er det vigtigste...”
 • ”Sagens kerne er jo...”.

De kan også benytte sig af metaforer eller eksempler, der harmonerer med deres topos.
Målet er ikke nødvendigvis at være uenige, men at få de andre elever til at blive overbevist om, at ens topos er vigtigere end den andens.

Efter debatten kan følgende diskuteres på holdet:
Hvilken topos havde de fået tildelt?
Hvilke argumenter havde de?
Husker I topos eller argumenterne bedst?
Hvilken topos virkede mest overbevisende? Hvorfor gjorde den det?
Er der andre topoi, der ville være mere overbevisende ved dette emne?

Denne topikliste kan bruges til øvelsen:

 • Økonomi
 • Miljø
 • Etik
 • Æstetik
 • Kultur
 • Religion
 • Individuelle konsekvenser
 • Samfundsmæssige konsekvenser.

Variation - for let øvede:

Marker en firkant på gulvet med malertape, hvor hvert hjørne og side får tildelt en topos.En elev skal stille sig i midten.

En anden elev skal prøve at overbevise denne elev om en sag, du giver, f.eks. kamphunde skal forbydes, overvågningen i det offentlige rum skal blive større (eller omvendt).

Eleven i firkanten stiller sig først ved den topos, hun/han helst vil argumentere ud fra. Når argumentationen er gået i gang, kan du på ethvert tidspunkt bede argumentøren i midten om at træde enten til højre, venstre, lige over eller skråt over.

Argumentøren skal nu forsøge at fortsætte sin argumentation ud fra den topos, hun/han står på. Øvelsen kan afsluttes, når alle topoi er blevet afprøvet, eller når du synes, det begynder at køre i tomgang.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her