Betalingsring eller miljøzone?

  • Tid: 10-20 minutter
  • Antal: 4-30
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Find evt. eksempler

Terrorist eller frihedskæmper? Der findes ikke ”nulsprog”. Sproget påvirker vores måde at opfatte ting på, og denne øvelse synliggør sprogets magt.

Underviserens introduktion
Introducér eleverne til begrebet framing. Helt kort kan begrebet framing forklares ved, at man bevidst eller ubevidst sætter en sag ind i en bestemt ramme med sine formuleringer og ordvalg.

Denne ramme eller italesættelse kan påvirke modtageren til at opfatte sagen på en bestemt måde. Når man f.eks. vælger at frame et politisk forslag som en »betalingsring«, så giver man også udtryk for en bestemt værdiladet opfattelse. Nemlig, at det er noget, som koster kassen. Og man har ikke med navnet formået at give udtryk for, hvad det er godt for, eller hvorfor man har foreslået det. Beskrivelsen er hentet i denne artikel i Information om framing.

Bed eleverne om at komme med eksempler på ord, der er framet på en bestemt måde. Det kunne være ord som:

  • Jobjæger
  • Cafépenge
  • Starthjælp
  • Skattelettelser
  • Betalingsring

Snak eventuelt om synonymer (hest, øg, krikke, ganger) og konnotationer, det vil sige associationer, værdiladning og stillag.

Diskuter nu, hvad ordene gør for vores opfattelse af de ting, de beskriver og hvordan bestemte ord kan fungere som skjult argumentation.

Find på andre ord for de framingeksempler I tidligere kom frem til f.eks. jobjæger, arbejdsløs, ledig, jobsøgende.

Hvad gør ændringen af ordene for opfattelsen af det, de omtaler?

Forslag til videre læsning om framing:
Tag bladet fra munden af Jens Jonathan Steen og Gry Reiter
Don't think of an elephant af George Lakoff

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her