Argumentér for og imod

  • Tid: 2-3 timer
  • Antal: 2-20
  • Udstyr: Pen og papir + skål/hat
  • Forberedelse: Find emne/dilemma

Giver erfaring med at formulere og strukturere argumenter i en sammenhæng. Dette er en klassisk retorikøvelse med uendelige variationsmuligheder.

Angiv et emne eller et dilemma, du har forberedt på forhånd. Herefter skal to elever eller grupper skrive hver deres tale, som skal vare fire-fem minutter: én tale for emnet og én tale imod emnet.

Det kan med fordel gøres i grupper á to-fire personer, hvor de skriver talen sammen og lader ét af gruppemedlemmerne holde talen.

Sæt omkring 60 minutter (evt. mere) af til taleskrivning.

For at indsnævre skriveprocessen får eleverne et benspænd. De skal trække en seddel med enten:

En topos

En debat-uskik

En argumenttype

En appelform

- som de så skal gøre til hovedstrategien i deres tale. Vælg fra ovenstående fire typer benspænd og skriv mulighederne (etos, logos, patos, hvis du f.eks. vælger appelformer) på papirsedler, som de to talere trækker fra en skål. Begge talere trækker samme type benspænd.

Når talerne er holdt, kan eleverne bagefter diskutere forskellen på de to taler. Lad eleverne gætte, hvilken topos, uskik, argumenttype eller appelform talerne hver især havde trukket.

Hvis dine elever har gåpåmod eller er meget interesserede i debat, kan du i stedet for taler vælge at afholde en debat, hvor eleverne forbereder f.eks. et to minutters oplæg samt nogle argumenter, de kan fyre af i en efterfølgende debatrunde, hvor du agerer ordstyrer.​

Variationer af benspænd:

  • Træk en topos (miljø, religion, æstetik, etik, individuelle konsekvenser, samfundsmæssige konsekvenser, økonomi, kultur).

  • Træk en debatuskik (ad hominem, stråmand, udenomssnak). Her lægges særligt op til en efterfølgende diskussion om, hvad det gør ved en debat at bruge disse ”kneb”. Læs mere i bogen Praktisk argumentation af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg.

  • Træk en argumenttype (eksempler/generalisering, autoritet, sammenligning).

  • Træk en appelform (etos, logos, patos). Dette er godt begynder-benspænd.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her