Hvad gør kunst på hospitaler?

 • Tid: 30-45 minutter
 • Antal: 2-30
 • Udstyr: Mulighed for at søge på nettet for eleverne
 • Forberedelse: Orientér dig i fagartikel og debatindlæg

Denne debatøvelse tager udgangspunkt i en konkret debat i det offentlige rum og har til formål at lære eleverne at arbejde med at se en sag fra flere vinkler.

Som Christina Pontoppidan skriver i fagartiklen ”Retorisk argumentation: kunsten at begrunde overbevisende” her på røst.dk, henviser topikken til kataloger over steder, man kan lede efter overbevisende argumenter – ikke forstået som konkrete, fysiske steder, men som mentale anskuelsessteder. Sager tager sig forskelligt ud, alt fra hvordan man betragter dem.

I denne øvelse skal eleverne prøve kræfter med netop topikken ved at belyse en sag fra den offentlige debat fra flere steder. Her tager vi udgangspunkt i debatten om kunst på hospitaler, som KØS Museum for kunst i det offentlige rum har opsummeret i artikelsamlingen nedenfor (eleverne kan selvfølgelig også søge information andre steder).

Debatten er interessant, fordi den rummer mange gode patos- og logos-appeller for begge ”sider”, og den er aktuel i forbindelse med opførelsen af de nye supersygehuse. Derfor kommer øvelsen også automatisk til at fungere som en øvelse i at sætte sig ind i en offentlig debat og danne sig en mening om et aktuelt emne.

Eleverne bliver delt i to grupper: en gruppe skal argumentere for at vi som samfund skal prioritere kunst på hospitaler, den anden skal argumentere imod. Det kan være en god idé at understrege, at mennesker sjældent indtager et standpunkt, som er 100 % for eller imod noget – heldigvis er vi ofte mere nuancerede. Når vi alligevel opfordrer til at eleverne deles i for- og imod-grupper, er det for øvelsens skyld: at finde forskellige begrundelser for en påstand.

Ved mange elever kan man inddele dem i flere grupper á f.eks. tre.

Eleverne skal så prøve at tage udgangspunkt i det katalog over steder (topikker), som Christina Pontoppidan også skriver om i sin artikel, når de skal prøve at finde begrundelser for deres udleverede påstand om kunst på hospitaler:

 • Økonomi

 • Miljø

 • Etik

 • Æstetik

 • Religion

 • Kultur

 • Sundhed

 • Individ

 • Samfund

Hvis der er tid, kan I starte med det eksempel (”Vi bør spise vegetarisk”), som Christina Pontoppidan bruger, så eleverne forstår princippet.

Eleverne går ud i deres grupper, hvor de først skal bruge tid på at researche om emnet og derefter formulere en begrundelse for deres påstand, som tager udgangspunkt i hhv. økonomi, miljø, etik osv.

Ved den fælles opsamling introducerer eleverne deres begrundelser. Øvelsen kan ende ud i en fælles refleksion over, hvorvidt eleverne følte, de blev klogere på deres egne holdninger, eller om de ligefrem skiftede mening i deres egen research eller af at høre andres begrundelser.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her