Den topiske strateg

  • Tid: 1,5-2 timer
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Evt. oplæg om topik

Her kan man lære at tænke i kontekster og at målrette sin argumentation ved hjælp af topikken.

Indled eventuelt øvelsen med et kort oplæg om topikken - hvis I ikke har arbejdet med det før. Læs eventuelt artiklen Retorisk argumentation: kunsten at begrunde overbevisende af Christina Pontoppidan som forberedelse.

Giv eleverne en retorisk situation (se forslag nedenfor) og omkring 60 minutter til at skrive en tale til den givne situation - enten individuelt eller grupper. Talen må højst vare fem minutter.

Hver elev/gruppe skal skrive talen ud fra én selvvalgt topos i den angivne situation (altså ikke ”for/imod”, men med forskellige vinkler).

Herefter skal eleverne holde deres/gruppens tale.

Øvelsen består i, at eleverne her skal tænke strategisk ved at udvælge den topos, som de tror vil virke bedst i situationen og så tale ud fra den.

En topos (og argumentation helt generelt) er jo ofte mest overbevisende, når den er i overensstemmelse med et publikums værdisæt, men en taler kan også vælge at satse på en helt uventet topos, hvilket kan virke forfriskende og mindre forudsigeligt for et publikum.

Forslag til retoriske situationer på forskellige niveauer:

  • Personligt: Talerne er to lærervikarer, der har haft ansvar for at passe deres skoles maskotter, kaninerne Jørgen og Jytte, mens det har været sommerferie. I morgen kommer alle de glade skolebørn tilbage og glæder sig til at se de højtelskede, bløde kaninusser igen. Desværre ligger Jørgen og Jytte temmelig livløse, da vikarerne efter en lang bytur endelig tjekker buret søndag aften. Der er ingen vej uden: de skal fortælle de andre lærere tidligt mandag morgen, inden børnene møder i skole, at kaninerne er døde. Hvordan skal de vinkle den svære nyhed? Publikum forestiller sig at være skolelærerne, der lige er mødt ind på lærerværelset.

  • Politisk: En politiker skal præsentere sin nye mærkesag live på TV om en time, og fordi vedkommende er langt nede i hierarkiet, har han/hun fået tildelt mærkesagen, som ingen andre i partiet ville røre. Det kunne f.eks. være: forbud mod rygning på samtlige offentlige områder (også udendørs), afskaffelse af danske zoologiske haver/dyreparker grundet hensyn til dyrevelfærd, lavere bilafgifter finansieret ved fordoblede priser på offentlig transport eller øjeblikkelig indførsel af vegetarisk mad i alle kommunale kantiner (find evt. selv på et lidt snævert eller polariserende emne). De to talere er politikerens spindoktorer eller presseansvarlige, der har måttet overtage præsentationen af mærkesagen live på TV, da politikeren beklageligvis er blevet ”syg” for ti minutter siden. Eleverne i publikum skal forestille sig at være journalister.

  • Højskole eller gymnasium: Brug gerne et aktuelt emne. Kødfri mandag, alkoholpolitik, rygepolitik, valg af gallatema, anlægning af køkkenhave vs. ny terrasse, valg af maskot eller citat der skal repræsentere højskolen.

Variation:

Eksperimentér med at lave en ”extreme edition”, hvor du beder eleverne om at føre deres argumentation helt ud i ekstremerne ved at skrue maksimalt op for både sprog og vinkling.

Diskuter bagefter: Skabte det splittelse og modvillighed hos publikum? Eller gjorde det pointerne klarere og nemmere at huske? Skete der noget helt tredje? Og hvordan føltes det som taler at fremføre de mere ekstreme argumenter?

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her