Adams æbler

  • Tid: 30-40 minutter
  • Antal: 6-30
  • Udstyr: Skærm + evt. inspirationskasse
  • Forberedelse: Gennemse videoklip

Argumentation foregår ikke kun gennem det talte sprog. Øvelsen her viser, hvordan man kan bruge objekter til at argumentere og illustrere eksempler med.

Vis først videoklippene, hvor Hans Rosling forklarer flygtningesituationen i Syrien med æbler.

Vis evt. også klippet, hvor han forklarer om befolkningstilvækst.

En anden case med æbler er læreren, der ved hjælp af to æbler illustrerede, hvordan mennesker bliver påvirket af mobning.

Du kan også selv finde andre eksempler på argumentation ved hjælp af objekter.

Eleverne skal nu finde et objekt, fotografi eller lignende, som de skal bruge som del af eller udgangspunkt for en argumentation om en sag. Det kan være en debat, der kører på skolen eller en aktuel debat fra medierne.

Du kan eventuelt forberede en kasse med objekter, som eleverne kan bruge som inspiration.

Lad nogle (eller alle) af eleverne fremlægge deres argumentation for holdet.

Øvelsen kan også kombineres med narrativer: argumentationen kan styrkes gennem narrativer, hvor fysiske objekter kan skabe nærvær i præsentationen.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her