Uskiksbingo (for øvede)

  • Tid: 30-40 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Skærm + pen og papir
  • Forberedelse: Lav bingoplader + find tv-debat

Bingo! Et lille spil, der bringer deltagernes analytiske evner i spil og viser, at argumentationslære kan bruges i hverdagen, f.eks. når man ser tv-programmer.

Giv alle elever ”bingoplader” - papirer med tre kolonner med overskrifterne: ”Stråmand”, ”Ad hominem”, ”Udenomssnak”.

Lav evt. en fjerde ”joker”-kolonne hvor eleverne selv kan spotte uskiks-typer, hvis de støder på nogen undervejs.

Vis så holdet et klip på ca. ti minutter fra en ophedet tv-debat. Du kan eventuelt bruge uddrag fra Folketingets åbningsdebat fra det seneste år, klip fra partilederrunder op til et valg, Debatten om kontanthjælpsloft fra øvelsen Fra kamp til kammertone eller en hvilket som helst politisk debat, som du (eller hjælpsomme bekendte) husker som særligt ”slemme”.

Hver gang eleverne hører en uskik, skal de notere det ved at skrive den pågældende uskikkelige formulering der, hvor den hører til i en af de tre kolonner på bingopladen.

Spil nu klippet én gang til – og denne gang skal eleverne råbe ”bingo!” eller på anden vis markere undervejs, når en uskik bliver brugt.

Du kan også inddele eleverne i mindre hold.

Variation:

Se først videoklippet med ”retorikbingo”, hvor retorikprofessor Christian Kock besøger Detektor i anledning af Folketingets åbningsdebat 2014.

Der er en enormt underholdende opsamling af uskikkelige øjeblikke fra 12:30 til 17:00, hvorefter Christian optræder med selve bingo-øvelsen fra 17:05 til 19:35, igen fra 36:35 til 40:58 og til sidst fra 52:50 til 56:10, men hele udsendelsen er interessant i forhold til retoriske uskikke.

Materialeforslag:

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her