Argumentmodellen

  • Tid: 10-30 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Hulahopringe, malertape e.l.
  • Forberedelse: Sæt dig evt. ind i argumentmodellen

Øvelsen her sætter krop på tankegangen i Stephen Toulmins argumentmodel.

Placér hulahopringe på gulvet, eller marker felterne med malertape eller reb, så det danner illustrationen af Toulmins argumentmodel.

Markér eventuelt felterne med sedler med påskriften: påstand, belæg og hjemmel.

En elev skal så træde ind i påstands-feltet og fremsige en påstand.

En anden elev træder derefter ind i feltet, der symboliserer belæg, og formulerer et belæg for den påstand.

En tredje elever træder nu ind i hjemmel-feltet og formulerer hjemlen, der binder påstanden og belægget sammen.

Variationer:

  • Udvid argumentmodellen, så den også indeholder elementerne rygdækning, gendrivelse og styrkemarkør.

  • Hav påstanden i midten af en cirkel af ”belægsfelter”. Der kan findes mange belæg for den samme påstand. Lad eleverne formulere forskellige belæg for den samme påstand. Lav evt. en tredje cirkel med ”hjemmelringe” for de forskellige belæg.

  • Definer hvilken argumenttype, der er blevet formuleret (eksempel, sammenligning, autoritet osv.). Det er ikke alle argumenter, der er lige lette at typificere.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her