Fra kamp til kammertone

  • Tid: 60-90 minutter
  • Antal: 6-30
  • Udstyr: Skærm
  • Forberedelse: Find en ukonstruktiv debat

Illustrerer hvordan afbrydelser og udenomssnak kan forplumre debatten og dermed ikke gør nogen klogere. Og så viser øvelsen, hvad man kan gøre for at få en debat, der virker oplysende for både deltagere og tilhørere.

Underviserens forberedelse:

Find et eksempel på en ukonstruktiv debat. Det kunne være Debatten fra 17. marts 2016, men hvis det er muligt, så find en aktuel TV-debat.

Eleverne skal se den ukonstruktive debat.

Inden du viser debatten, skal du tildele to (eller flere) af eleverne en debatposition. De skal notere sig de argumenter og holdninger, der fremføres fra den side af debatten, de repræsenterer.

Når I har set debatten (eller udsnit af den), skal I diskutere den på holdet.

Kom ind på, hvad der kan være af grunde til, at debatten ikke gør tilhørerne klogere (hvis I ikke synes, den gør jer klogere).

Det kan være, debattørerne ikke svarer på spørgsmålene, de snakker udenom, de kritiserer måske modparten frem for at fremføre egne synspunkter.

I skal nu lave jeres egen debat. Eleverne, der er blevet tildelt en debatposition, skal i en debat på holdet indtage samme holdning som debattørerne og benytte sig af de samme argumenter og eventuelle tal og statistikker, der anvendes.

Med udgangspunkt i jeres analyse af debatten skal de nu ændre de kritiserede forhold og forsøge at gøre debatten mere konsensussøgende, lyttende, hensigtsmæssig og saglig (dvs. uden personangreb og andre uskikke).

Du fungerer som ordstyrer i debatten.

I kan efterfølgende diskutere, om eleverne formåede at gøre debatten mere oplysende og konstruktiv.

Hvis det er tilfældet, kan I diskutere, hvilke ting de gjorde, der virkede godt (eller dårligt).

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her