Tale ved FN's klimatopmøde

Greta Thunberg

  • År: 2018
  • Sted: COP24 i Polen

Analyseret af
Caroline Stenderup Korch og Kristoffer Lind Pedersen, retorikstuderende ved Københavns Universitet

“Many people say that Sweden is just a small country and it doesn’t matter what we do. But I’ve learned you are never too small to make a difference”

Hvorfor er denne tale interessant?
Talen er særlig interessant, fordi den er afholdt af Greta Thunberg, der på det tidspunkt er 15 år gammel. Det, at Thunberg er et barn, giver hende en adkomst til at tale med et barns ærlighed og naivitet. Hun placerer et ansvar hos politikerne, og hun skælder dem ud for ikke at tage klimakrisen alvorligt nok. Det kan hun gøre, fordi hun som taler selv fremstår uskyldig, hun er jo bare et bekymret barn, modsat de beslutningstagere hun taler til. Det er spændende, at talen fremstår vellykket på trods af en tung patosappel, og på trods af at Thunberg ikke selv kommer med et bud på nogle løsninger.

Den retoriske situation
Talen her er afholdt ved FN's klimatopmøde COP24 i Polen den 12. december 2018. Greta Thunberg er inviteret som taler, fordi hun har gjort sig bemærket i klimakampen. Den unge svensker har startet en folkebevægelse ved at skolestrejke for klimaet. Og den påmindelse, der oprindeligt var til de svenske politikere, er blevet til en påmindelse, der rækker langt udover landegrænserne. Hun har talt for både EU, FN og Paven og blev i januar 2019 indstillet til Nobels fredspris. Hun er på mange måder blevet et symbol på de unges kamp for klimaet. Talen holder hun på vegne af Climate Justice Now, som er et netværk af organisationer og bevægelser, der kæmper for at finde løsninger på klimakrisen. Det er en kort politisk tale, hvor Thunberg argumenterer for, at klimaudfordringerne skal behandles som en krise.

Video:

Greta Thunbergs tale ved COP24

My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now.

Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference and if a few children can get headlines all over the world just by not going to school then imagine what we could all do together if we really wanted to.

But to do that we have to speak clearly. No matter how uncomfortable that may be. You only speak of a green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.


You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and the Living Planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity with a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few.

The year 2078 I will celebrate my 75th birthday. If I have children maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible there is no hope.

We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming whether you like it or not. The real power belongs to the people!
Thank You!

Det siger retorikeren
Greta Thunbergs tale er meget patos-tung, da hun fokuserer på at kritisere verdenslederne og give dem dårlig samvittighed. Ordvalget i talen er negativt ladet, og man kunne næsten kalde det dommedagsretorik. Det gælder f.eks. ved følgende ord: Sacrifice, scared, unpopular, bad ideas, mess, pull emergency brake, not mature enough, burden, sufferings, no hope, crisis, ignore, excuses, running out of time.

Thunberg skaber også en skarp opdeling mellem "you" (FN's toppolitikere) og "us" (børn og unge), hvilket gør, at hun placerer skylden direkte hos tilhørerne. Det skaber et fjendebillede, som andre, der er enige med Thunberg, kan forene sig imod. Men når Thunberg kritiserer FN's toppolitikere så direkte, så udviser hun ikke velvilje overfor dem, og man kan spørge sig selv, om de så overhovedet gider at høre på hende? Men fordi Thunberg er et barn, så er der måske en større forståelse for, at hun bare siger tingene, som hun oplever dem, for hun er jo bare et barn. Derfor bliver det sandsynligvis også okay, at hun ikke selv kommer med et eneste konkret svar på, hvordan vi håndterer klimakrisen. Det kan man jo ikke forvente af et barn.

Generelt er det afgørende for talen, at Thunberg ”bare er et barn”. Det tillader, at hun ikke argumenterer ud fra andet end sine følelser. Og så kan man netop ikke beskylde Thunberg for selv at have en skjult politisk agenda, for hun står ikke til at få en politisk magtposition, hun kan med rette (modsat tilhørerne) sige: “I don’t care about being popular. I care about climate justice and the living planet.”

  1. Man kunne kalde det en kliché, når Thunberg indleder sin tale med ”… you are never too small to make a difference.” Men her er udtrykket passende, fordi hun netop selv har bevist, at man kan gøre en stor forskel, selvom man kun er 15 år. Det er en vellykket måde at gribe kairos.
  2. Thunberg beskylder sit tilstedeværende publikum, som er FN’s toppolitikere, for ikke at tage klimakrisen alvorligt nok. Hun gør det uden at henvise til et konkret belæg for sine påstande.
  3. Thunberg bruger en anafor, hvor hun gentager "you" som det første ord i tre sætninger. Det skaber en tydelig afstandtagen til hendes publikum, og det understreger, at det er dette you (FN's toppolitikere), der er de skyldige. Ved at lave dette tydelige fjendebillede forener hun sig selv med andre ligesindede børn og unge, der også er utilfredse med verdenslederne. De forenes i dette ”us children”.
  4. Her bruger Thunberg en patos-appel, der skal ramme tilhørernes samvittighed. Formuleringen er en hyperbel, hvor deres handlinger og holdninger bliver kørt ud i det absurde og urealistiske af Thunberg. Man kan med rette påpege, at toppolitikerne jo netop er samlet for at lave en aftale, der forpligter landene til at gøre noget for klimaet. Thunberg får understreget sit budskab, men argumentationen er svag.
  5. Thunberg kommer med en kritisk kommentar til systemet, men giver ikke selv et svar på, hvordan man så kan indrette systemet, så det bliver bedre.
  6. Thunberg udviser ikke velvilje overfor tilhørerne, hun afskriver nærmere deres magt. Og måske kan hun slippe af sted med det, for hun er jo 'bare et barn'.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her