Gobelin som idegenerator

  • Tid: 40-60 minutter
  • Antal: 2-20
  • Udstyr: Projektor + papir
  • Forberedelse: Orienter dig i introduktionen

Det kan være svært at finde et godt taleemne, men inspirationen kan komme mange steder fra. Brug kunstneren Bjørn Nørgaards gobelin og visuelle univers som en kreativ brainstorm-teknik.

Formålet med øvelsen er at bruge et kunstværk som generator for kreative idéer og som inspiration til et personligt og selvvalgt taleemne.

Projicer billedet af gobelinen op på en væg (billedet ses herunder) og fortæl eventuelt helt kort om værket. Lad herefter eleverne bruge et par minutter på i stilhed at undersøge den.

Eleverne skal nu hver især finde et motiv – stort eller småt – som de holder en improviseret tale om på to minutter. Det kan være en lille detalje som et løsrevet kors, et vindue med lys i eller et øje med en tåre. Det kan også være et bombefly, en nøgen kvinde-silhuet eller The Beatles. Måske bliver eleven mindet om bedstefarens fortællinger fra besættelsen, om det sølvkors vedkommende fik i dåbsgave, eller måske giver kvinde-silhuetten lyst til at tale om kvindesynet i dag. Det vigtigste er, at det er noget, eleven føler for at tale om.

Giv hver elev et stykke papir til at skrive stikord på. Eleverne får 10 minutter til at forberede deres to minutter lange tale, og herefter skal de holde talerne for hinanden.

Afslut eventuelt med en fælles snak om, hvordan de oplevede at bruge gobelinerne som idegenerator, og om de har lyst til at udfolde ideerne i en senere tale.

Øvelsen kan naturligvis varieres, og gobelinen kan også bruges som afsæt for øvelser i argumentation eller fortælleteknik.

Introduktion til Bjørn Nørgaards gobeliner

En gobelin er et andet ord for et vævet vægtæppe, som i ældre tider blev brugt som dekorativ og isolerende vægudsmykning i velhavende hjem og på de kongelige slotte. I Danmark finder man bl.a. bevarede gobeliner i Riddersalen på Rosenborg Slot og i Christian VII’s palæ på Amalienborg. Her skildres historiske og mytologiske scener.

I Riddersalen på Christiansborg Slot hænger 17 moderne gobeliner. De var en gave til Dronningen på hendes 50-års-fødselsdag og blev fremstillet i Paris, hvor 30 af verdens dygtigste vævere brugte 10 år på at omsætte tegninger af kunstneren Bjørn Nørgaard til kæmpestore vægtæpper. Først da dronningen fyldte 60 år i år 2000 stod værket færdigt.

Med de 17 gobeliner fortæller Bjørn Nørgaard Danmarks historie gennem de seneste godt 1000 år. På billedet ses tegningen til gobelinen om det 20. århundrede, hvor fortællinger om kongefamilien, krig, kunst og politik væves sammen. Rundt omkring har kunstneren plantet periodetypiske symboler og genstande.

Virvaret bliver holdt sammen af en ramme, der viser tidens mest betydningsfulde personer fra hele verden samt videnskabelige og teknologiske nybrud, der har præget landets udvikling.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her