Giv kunstværket en stemme

 • Tid: 90 minutter
 • Antal: 2-20
 • Udstyr: Kunstværk på skolen eller projektor
 • Forberedelse: Orientér dig om kunstværket

Her skal eleverne prøve kræfter med at være kunstformidlere. Formålet er at gøre eleverne bevidste om det fysiske rum, de holder tale i, og give dem erfaring med faglig formidling.

Denne øvelse kan du gå til på to måder - med et værk på skolen eller værket her på siden.

Med et værk på skolen:

Find et kunstværk på skolen, som du mener egner sig til en præsentation. Tag eleverne med hen til kunstværket og bed dem forberede en præsentation af værket. Det gør de både ved at fordybe sig i værkets udtryk, men også ved at finde baggrundsviden. Måske de sagtens kan finde den viden ved at søge på nettet, men hvis værket nu eksempelvis er en buste af skolens forstander, skal du måske som underviser hjælpe med lidt insiderviden.

Med værket her på siden:

Projicér billedet af Randi og Katrines Muslingehuset op i et lokale, så alle kan se det. Lad eleverne fordybe sig i billedet og uddel herefter den information om kunstværket, der findes her på siden.

I begge tilfælde:

Giv eleverne 30 minutter til at forberede en præsentation på omkring 3 minutter. Du kan give dem vejledningen herunder at støtte sig til.

Afslut med at eleverne holder deres præsentationer for hinanden og evt. i en fælles opsamling snakker om, hvilke forskellige vinkler der blev lagt på værkerne.

Formålet med øvelsen er, at eleverne bliver bevidste om den retoriske situation, de befinder sig i. Hvad betyder det fysiske rum, de holder tale i? Handler talen om en udendørs skulptur, et indendørs maleri eller noget tredje? Hvordan tilpasser man sin gestik, stemmestyrke og selve talen til rummet? Hvor godt kan publikum eksempelvis se den genstand, man taler om? Er der vind, så man skal tale højere? Skal man pege på genstanden, man taler om?

Formålet med øvelsen er derudover, at eleverne skal omsætte faktuel information og faglig viden til medrivende, mundtlig formidling.

Vejledning

 • Undgå indforståethed
  Pas på med at gå ud fra, at publikum ved det samme som dig. Husk altid at forklare fagbegreber, så formidlingen ikke bliver indforstået.

 • Beskriv værket
  Det er ofte vidt forskellige ting, vi får øje på ved et værk. Konkrete beskrivelser af værket eller værkdetaljer kan hjælpe publikum til at se det, du ser.

 • Undgå for meget information
  For mange informationer kan hægte selv det mest veloplagte publikum af. Så vælg de informationer ud, der passer til din vinkling.

 • Fortæl historier
  Vi har lettere ved at huske ting, hvis de bliver fortalt som en historie. Prøv at flette faktuelle informationer ind i et narrativ – eksempelvis om en episode i kunstnerens liv, værkets tilblivelse eller første gang du selv stødte på værket.

 • Find ud af, hvad du synes er mest interessant
  Hvis formidleren selv er begejstret, smitter det ofte af på publikum. Find derfor ud af, hvor din interesse ligger og fokuser på det. Det kunne være værkets særlige udtryk, kunstnerens liv, værkets forbindelser til stedet, dets kunsthistoriske referencer eller historiske kontekst.

 • Beskriver, refererer eller fortolker du?

Gør det tydeligt for publikum, hvornår du henholdsvis beskriver og fortolker værket, og hvornår du refererer noget andre har sagt om det, såsom kunstnerens selv eller en kunsthistoriker. Husk at veksle mellem de forskellige niveauer for en varieret formidling.

Randi & Katrine, Muslingehuset, Søndre Havn, Køge, 2015, foto Diana Lindbjerg

Baggrund:

I udstillingsperioden kunne publikum læse følgende på museets hjemmeside:

Randi og Katrine - Follies and faces
Oplev et hus med blinkende øjne, en muslingebeklædt industribygning og en over 5 meter høj tårnmand udformet med udgangspunkt i Køges historiske arkitektur, når KØS Museum for kunst i det offentlige rum traditionen tro rykker ud i byrummet med en 2 km kunstrute fra museet til Søndre Havn i Køge. Udover den udendørs kunstrute med fem nye stedsspecifikke værker af den danske kunstnerduo Randi & Katrine præsenterer KØS en retrospektiv udstilling om kunstnerne indenfor på museet. Under titlen Randi & Katrine – Follies & faces er udstillingsprojektet en invitation til at træde ind i Randi & Katrines eventyrlige univers og opleve omgivelserne med nye øjne.

Med kunstruten og den indendørs udstilling om Randi & Katrine sætter KØS fokus på nogle af de mest markante og betydningsfulde kunstnere, som i disse år arbejder i det offentlige rum. På ruten, der er KØS’ fjerde særudstilling i Køges byrum, møder vi fem nye værker, der vender hverdagen på hovedet og pirker til vores fantasi. Den indendørs udstilling giver mulighed for at få et sjældent kig ind i de kunstneriske processer bag Randi & Katrines projekter til det offentlige rum samt installationer og skulptur gennem de seneste 10 år. Kom tæt på detaljerige skitser og modeller og få et indblik i de mange referencer til kunst- og kulturhistorie samt arkitektur og havekunst, der optræder i deres værker.

Kunstnerduoen Randi og Katrine
Med deres på én gang legende og refleksive tilgang til kunsten har Randi & Katrine de seneste år vakt betydelig opsigt på den udenlandske kunstscene bl.a. i Seoul i Sydkorea og på Sydney Biennalen. Udstillingen Randi & Katrine – Follies and Faces præsenterer en lang række af kunstnernes værker i et karakteristisk særegent billedsprog – fra en farverig shawarma-bar og en picnickurv i stor skala til en spektakulær kunstlegeplads og en pavillon udformet som en kæmpemæssig tekande. Udstillingstitlens Follies henviser til begrebet ’folly’, der betegner en dekorativ bygning uden funktion, mens Faces refererer til idéen om besjælede huse med ansigter, der taler til os og skubber til vores forestillinger om vores omgivelser. Begge fænomener er centrale i flere af Randi & Katrines værker, der udfordrer vores forestillinger om virkeligheden i grænselandet mellem det velkendte og det ukendte.

Randi Jørgensen (f. 1974) og Katrine Malinovsky (f. 1976) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005. Siden deres første samarbejde med udstillingen HUS BÅD i 2004 har kunstnerne arbejdet med installationer, skulptur og integreret kunst. Randi & Katrine har skabt en lang række værker til det offentlige rum, heriblandt færgen M/F Ærøskøbing for Statens Kunstfond (2012), kunstlegepladsen Fyrreskov på Nikolaj Plads for Københavns Kommune (2010) og Tekandepavillon til Rosenhaven Plejecenter i Ballerup Kommune (2011). Kunstnerne står også bag flere midlertidige værker i det offentlige rum, heriblandt Tower Man i Seoul, Sydkorea (2012), Picnickurv i Frederiksberg Have (2004) og Shawarma House, som har været opført flere steder, bl.a. i Aarhus i 2009.

Muslingehuset

På asfaltvirksomheden Nynas’ grund har Randi & Katrine givet et lille hus en ny beklædning, der fuldstændig ændrer dets udtryk. Fra at være en lidt anonym betonbygning er den transformeret til et iøjnefaldende, dekorativt arkitektonisk element uden en synlig praktisk funktion. Huset er beklædt med muslingeskaller i sarte farver påsat i asymmetriske, svungne mønstre, der referer til 1700-tallets rokokko.
En gennemgående inspirationskilde for Randi og Katrine er den såkaldte folly - et dekorativt og iøjnefaldende arkitektoniske element uden praktisk funktion udbredt i 17- og 1800-tallets landskabshave. Kunstige ruiner, kinesiske pavillioner og eneboerhytter er eksempler på follies. Kunstige grotter fra 15- og 1600-tallets franske og italienske haver kan også ses som follies. Grotter som disse er forbillede for Muslingehuset.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

KØS er Danmarks og et af verdens eneste museer for kunst i det offentlige rum. Museet beskæftiger sig i udstillinger, forskning og formidling med de helt særlige udfordringer og muligheder, som kunsten møder i det offentlige rum, og fortæller fascinerende kunsthistorie, der knytter sig til dette virkefelt for kunsten – fra konge og kirke til nutidens velfærdssamfund, hvor kunsten bl.a. integreres på offentlige institutioner og som motor for byudvikling. Samtidig udviser kunstnerne stor interesse for feltet – f.eks. er fænomenet street art et udtryk for en anti-institutionel kunstform, der både er kritisk og folkelig på samme tid, og som udfolder sig i det offentlige rum, hvor mange af samtidskunstens mest fascinerende kunstnere arbejder.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her