Ultra kort - ultra langt

  • Tid: 15-20 minutter
  • Antal: 2-30
  • Udstyr: Værker på skolens område
  • Forberedelse: Orienter dig i kunsten på skolens område

Formålet med denne øvelse er at gøre eleverne opmærksomme på, hvordan de kan arbejde med sproglig udfoldelse - også kaldet elocutio - ud fra monumenter eller skulpturer på skolens område.

I denne øvelse får eleverne mulighed for at øve den klassiske forarbejdningsfase elocutio (læs mere om de fem forarbejdningsfaser). Det er oplagt at tage udgangspunkt i monumenter eller skulpturer, som står på skolens område, fordi de er lettilgængelige og da de er en del af elevernes hverdag, men uden at eleverne nødvendigvis lægger mærke til dem, er det en sjov oplevelse at skulle arbejde med at beskrive dem.

Eleverne bliver delt i grupper af to.

I første runde skal en elev i hver gruppe beskrive monumentet eller skulpturen med tre ord. I anden runde skal samme elev beskrive monumentet i tre minutter.

Hvis alle elever gerne vil prøve at beskrive, kan I bevæge jer videre til et andet værk, skulptur eller monument på skolen.

I den fælles opsamling kan I snakke om, hvordan tilhøreren oplevede værket forskelligt efter de to beskrivelser. Få gerne eleverne til at sætte ord på, hvad sproget i de to beskrivelser gjorde - blev der f.eks. lagt vægt på forskellige sanser (syn, taktilt) eller associationer?

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her