Den gyldne middelvej

  • Tid: 15 - 60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Taleuddrag og blyanter, evt. projektor
  • Forberedelse: Sæt dig ind i øvelsen

Store armbevægelser og tordenrøst eller beskeden gestik og afdæmpet stemmeføring? I denne øvelse arbejder eleverne med fremførelsen af deres tale for at finde frem til en formidling, der understøtter budskabet.

I denne øvelse arbejder eleverne med skiftevis at overdrive og nedtone stemmeføring og gestik for at finde et passende leje. Ofte er det nemlig nemmere at overdrive (og underdrive!) for at finde frem til en formidling, der virker godt, og ganske ofte vil eleverne finde ud af, at deres tale kan meget mere og meget andet, end de oprindeligt forestillede sig. Øvelsen fører tit til sjove måder at tale på, og den kan føre til en del latter! Det er jo en god ting, men mind eleverne om at blive ved med at vende tilbage til en afspændt kropsholdning (se eventuelt øvelsen Stå som Obama), så får de mest ud af øvelsen.

Det er oplagt at arbejde med taler, som eleverne selv har skrevet, men øvelsen kan sagtens bruges på en tale fra vores talearkiv.

Tryk
Bed eleverne vælge et uddrag på 5-10 linjer af deres tale, og gå så sammen to og to. Eleverne starter med at læse deres uddrag op for hinanden. Lad nu elev A læse sin første sætning igen, hvor hun lægger tryk på det første ord den første gang, hun læser op, så det andet ord den anden gang og så videre. Når elev A er færdig, er det elev B's tur. Bed eleverne lægge mærke til, hvordan sætningen skifter mening – måske skal trykket placeres et andet sted, end de først troede? Hvis I har tid, så eksperimentér videre med tryk i resten af teksten, ellers bed eleverne sætte en streg under det ord, de synes, der skal tryk på.

Gestik
Nu skal eleverne på skift prøve at overdrive deres gestikulation i oplæsningen af de næste par sætninger af teksten. Overdriv så meget, at den nærmest bliver som et tegnsprog, der understøtter ordene i teksten. Det må gerne blive meget ’stort’, så ord som "jeg" bliver vist med tommelfingrene vendt mod sig selv, og et ord som "forvirret" bliver vist ved at tage hænderne til hovedet og dreje rundt om sig selv! Lad så eleverne fremsige de samme sætninger med et mindre, men stadig overdrevet, kropssprog og til sidst med et helt naturligt og afdæmpet kropssprog. Bed eleverne lægge mærke til, hvad der passer godt til deres tekst. Hvornår er det passende med tydelig gestik? Bed dem markere en sætning, hvor det er passende med lidt ekstra gestik i deres tekst.

Tempo
Nu skal eleverne på skift eksperimentere med tempo. Lad den første elev læse den næste sætning op overdrevet langsomt, så de næste par sætninger overdrevet hurtigt og derefter eksperimentere med alt midt imellem. Eleverne skal også udforske pauser mellem sætningerne, overdrevet lange og ikke-eksisterende pauser. Igen skal eleverne overveje, hvad tempoet gør ved teksten og notere én sætning, der ville egne sig godt til et lidt langsommere tempo. De kan også markere et sted, hvor det giver mening at holde én længere pause.

Volumen
Nu skal eleverne udforske volumen som parameter på de næste par sætninger, først med stor stemme langt væk fra partneren, hvisken helt tæt på partneren og hvad der ligger imellem. Lad eleverne overveje, hvad volumen gør ved teksten og bed dem notere en sætning i teksten, der skal siges med lidt større volumen.

Tonalitet, artikulation og klang
Hvis I har tid og lyst, så lad eleverne eksperimentere på samme måde med tonalitet (variation og monotoni), artikulation (tydelig og slap) og klang (varm stemme, kold stemme mm.).

Som afslutning samles I i en halvcirkel, hvor I hører hver elev fremsige sit uddrag med de noteringer, de har lavet undervejs. Hvis I har tid og lyst, kan I også høre nogle eksempler på elevernes sætninger med sjove trykplaceringer, overdrevet langsomt taletempo, kedelig monotoni mm.

Som perspektiv kan I se Michelle Obamas tale til Det Demokratiske Nationale Konvent i 2016 og lade jer inspirere af, hvor godt hun bruger gestik i sin tale, og hvordan hun bevarer sin grounding gennem hele talen. I kan også se Ulrikke Falchs appel om porno, hvor hun taler om et alvorligt emne med en let stemmeføring og masser af humor.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her