Spørg og du skal få svar

  • Tid: 15-30 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Taleuddrag i to kopier
  • Forberedelse: Ingen

Denne øvelse egner sig godt til elever, der har et færdigt talemanuskript, men savner naturlighed og flow i fremførelsen.

Selvom man har skrevet en god tale med et klokkeklart formål, og strukturen virker på papiret, så sker det ganske ofte, at talen mangler liv første gang, man siger den højt. Det kan føles som om, sætningerne ikke rigtig hænger sammen, og man kan måske endda blive i tvivl om, hvad det er, man vil sige med sin tale.

Denne øvelse hjælper eleverne med at finde frem til talens klarhed i fremførelsen ved at gøre alle sætninger i talen til et svar på et spørgsmål. Det er oplagt at arbejde med taler, eleverne selv har skrevet, men øvelsen kan sagtens bruges på en tale fra vores talearkiv.

Bed eleverne hver vælge et uddrag af deres tale (måske det sted i talen, der virker mindst naturlig) og så gå sammen to og to (hver elev skal have to udgaver af sin tale, så partneren også kan få ét). Eleverne starter med at læse deres uddrag højt for hinanden. Nu skal elev A fremføre sin tale, men før hver sætning skal hun vente på, at elev B stiller et spørgsmål, som sætningen kunne være et svar på. Når elev A er færdig med sit uddrag er det elev B's tur.

Eksempel:
Elev A's tale begynder med de tre sætninger: "Jeg kan huske et minde, fra jeg var 6 år gammel. Det var en solskinsdag i august uden en eneste sky på himlen. Jeg skulle starte i skole den dag." Før første sætning stiller elev B spørgsmålet: "Kan du huske noget, fra du var barn?", og så svarer elev A med sin sætning: "Jeg kan huske et minde, fra jeg var 6 år gammel." Før elev A siger sin næste sætning, spørger elev B: "Hvordan var vejret den dag?" og så videre.

Hvis elevernes manuskripter indeholder lange sætninger, kan du med fordel opfordre dem til at stille flere spørgsmål pr. sætning, men altid kun ét spørgsmål ad gangen.

Når begge elever er færdige, finder de sammen med en ny partner. Nu skal eleverne fremføre deres taler for den nye partner, men før hver sætning skal de lydløst stille sig selv det spørgsmål, der hører sammen med sætningen. Når begge elever har været igennem, kan I vælge at samles og fremføre uddragene for hinanden, nu uden det lydløse spørgsmål. Til sidst kan du spørge eleverne, om de kunne mærke nogen forskel på, hvordan de fremførte deres taleuddrag før og efter de fik stillet spørgsmål til dem.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her