Respons til Ted Yoho i Repræsentanternes hus

Alexandria Ocasio-Cortez

 • År: 2020

Analyseret af
August Homburg, Mille Holkenfeldt og Mathilda Munthesen, retorikstuderende ved Københavns Universitet

“Dehumanizing language is not new, and what we are seeing is that incidents like these are happening in a pattern.”

Derfor er denne tale interessant:

På billedet nedenfor ses AOC’s opslag på Instagram, hvilket består af et fotografi af AOC’s noter til den holdte tale. Det interessante er, at den 10 minutter lange tale knap nok udfylder to sider i en notesbog. Alligevel gik talen viralt – men hvorfor gjorde den det? For det første skyldes det formentlig, at tidspunktet talen afholdes på samt emnet, stemmer overens med den nuværende MeToo-bølge. For det andet er AOC’s fremførelse (actio) af talen også interessant at betragte. Hun formår at fremstå følelsesmæssigt påvirket, uden at det påvirker hendes troværdighed (etos). Derimod styrkes hendes følelsesappel (patos) såvel som hendes troværdighed (etos), da man tydeligt kan fornemme hendes velvilje (eunoia) ud fra hendes fremtoning. Yderligere indikerer den sparsomme nedskrevne tekst at hendes ord kommer fra hjertet, hvilket får hendes moralske karakter (areté) til at fremstå naturlig.

Den retoriske situation:

Talen er et svar på det verbale overgreb, som den demokratiske politiker Alexandria Ocasio-Cortez har været udsat for af den republikanske politiker Ted Yoho.

På vej ned ad trapperne i Capitol kaldte Yoho hende: “fucking bitch”, "You are out of your freaking mind”, fordi hun mener, at fattigdom og arbejdsløshed er grund til, at folk begår kriminalitet i New York City under coronapandemien. Det er værd at vide, at Ted Yoho er republikaner og Alexandria Ocasio-Cortez er demokrat.

Talen har efterfølgende fået omtale på sociale medier og i medierne.

AOC udsat for verbalt overgreb og situationen kalder på et svar, hvor hun får italesat og svaret tilbage på de ting, som Ted Yoho har sagt. Nødvendigheden af at AOC italesætter overgrebet bliver klart for publikum i talens indledning, hvor AOC takker for, at hun har fået lov til at få ordet og for, at så mange har støttet hende og snakket med hende undervejs - der er altså nogle, som har ventet på, at hun har ville stille sig op og sige noget.
Det er vigtigt for hende at bevare et godt og korrekt sprogbrug, fordi hun holder tale for andre politikere og Madame Speaker (formand for Repræsentanternes hus, Nancy Pelosi) - derfor kan hun ikke, bare sige, hvad som helst.

De mennesker som har potentiale til at handle på hendes ytring er forskellige mennesker. En gruppe er dem, som er til stede i senatet. Det er dem, som gennem lovgivning kan ændre på den sexisme, der foregår i den konkrete situation og generelt i USA. En anden gruppe mennesker som AOC i høj grad kan påvirke, er hendes følgere på SoMe, dem som ser talen på Youtube - som kan gøre noget ved den strukturelle sexisme, som foregår i USA - gennem opdragelse, ved at tage afstand fra mænd som udøver magt ved at være sexistiske og undertrykker kvinder på denne måde, ligesom Yoho. Ydermere er det også det også dem, som i sidste ende, skal være med til at træffe en beslutning om, hvem der sidder i senatet.

Efterfølgende er Ted Yoho gået ud og sagt “undskyld”, eller i hvert fald gået ud og sagt, at han ikke kan sige undskyld, for det hele, fordi han ikke har gjort det (på trods af, at journalister også har hørt ham sige de grumme ting).

Senere kom Yoho med en officiel undskyldning, hvor han blandet andet udtalte “Having been married for 45 years with two daughters I’m very cognizant of my language”

Video:

Thank you Madam Speaker, and I would also like to thank many of my colleagues for the opportunity to not only speak today but for the many members from both sides of the aisle who have reached out to me in support following an incident earlier this week. About two days ago, I was walking up the steps of the Capitol when Representative Yoho suddenly turned a corner and he was accompanied by Representative Roger Williams, and accosted me on the steps right here in front of our nation’s Capitol.

I was minding my own business, walking up the steps and Representative Yoho put his finger in my face, he called me disgusting, he called me crazy, he called me out of my mind, and he called me dangerous. Then he took a few more steps and after I had recognized his comments as rude, he walked away and said I’m rude, you’re calling me rude. I took a few steps ahead and I walked inside and cast my vote. Because my constituents send me here each and every day to fight for them and to make sure that they are able to keep a roof over their head, that they’re able to feed their families and that they’re able to carry their lives with dignity. I walked back out and there were reporters in the front of the Capitol and in front of reporters Representative Yoho called me, and I quote, “a fucking bitch.”

These were the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York’s 14th Congressional District, but every congresswoman and every woman in this country. Because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives.

I want to be clear that Representative Yoho’s comments were not deeply hurtful or piercing to me, because I have worked a working class job. I have waited tables in restaurants. I have ridden the subway. I have walked the streets in New York City, and this kind of language is not new. I have encountered words uttered by Mr. Yoho and men uttering the same words as Mr. Yoho while I was being harassed in restaurants. I have tossed men out of bars that have used language like Mr. Yoho’s and I have encountered this type of harassment riding the subway in New York City.

This is not new, and that is the problem. Mr. Yoho was not alone. He was walking shoulder to shoulder with Representative Roger Williams, and that’s when we start to see that this issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that.

Because not only have I been spoken to disrespectfully, particularly by members of the Republican Party and elected officials in the Republican Party, not just here, but the President of the United States last year told me to go home to another country, with the implication that I don’t even belong in America. The governor of Florida, Governor DeSantis, before I even was sworn in, called me a whatever that is. Dehumanizing language is not new, and what we are seeing is that incidents like these are happening in a pattern. This is a pattern of an attitude towards women and dehumanization of others.

So while I was not deeply hurt or offended by little comments that are made, when I was reflecting on this, I honestly thought that I was just going to pack it up and go home. It’s just another day, right? But then yesterday, Representative Yoho decided to come to the floor of the House of Representatives and make excuses for his behavior, and that I could not let go.

I could not allow my nieces, I could not allow the little girls that I go home to, I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that, to see that excuse and to see our Congress accept it as legitimate and accept it as an apology and to accept silence as a form of acceptance. I could not allow that to stand which is why I am rising today to raise this point of personal privilege.

I do not need Representative Yoho to apologize to me. Clearly he does not want to. Clearly when given the opportunity he will not and I will not stay up late at night waiting for an apology from a man who has no remorse over calling women and using abusive language towards women, but what I do have issue with is using women, our wives and daughters, as shields and excuses for poor behavior.

Mr. Yoho mentioned that he has a wife and two daughters. I am two years younger than Mr. Yoho’s youngest daughter. I am someone’s daughter too. My father, thankfully, is not alive to see how Mr. Yoho treated his daughter. My mother got to see Mr. Yoho’s disrespect on the floor of this House towards me on television and I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men.

Now what I am here to say is that this harm that Mr. Yoho levied, it tried to levy against me, was not just an incident directed at me, but when you do that to any woman, what Mr. Yoho did was give permission to other men to do that to his daughters. In using that language in front of the press, he gave permission to use that language against his wife, his daughters, women in his community, and I am here to stand up to say that is not acceptable.

I do not care what your views are. It does not matter how much I disagree or how much it incenses me or how much I feel that people are dehumanizing others. I will not do that myself. I will not allow people to change and create hatred in our hearts.

And so what I believe is that having a daughter does not make a man decent. Having a wife does not make a decent man. Treating people with dignity and respect makes a decent man, and when a decent man messes up as we all are bound to do, he tries his best and does apologize. Not to save face, not to win a vote, he apologizes genuinely to repair and acknowledge the harm done so that we can all move on.

Lastly, what I want to express to Mr. Yoho is gratitude. I want to thank him for showing the world that you can be a powerful man and accost women. You can have daughters and accost women without remorse. You can be married and accost women. You can take photos and project an image to the world of being a family man and accost women without remorse and with a sense of impunity. It happens every day in this country. It happened here on the steps of our nation’s Capitol. It happens when individuals who hold the highest office in this land admit, admit to hurting women and using this language against all of us.

Once again, I thank my colleagues for joining us today. I will reserve the hour of my time and I will yield to my colleague, Representative Jayapal of Washington. Thank you.

Det siger retorikerne:

Talen er som nævnt en reaktion på Ted Yohos forsvar. AOC nævner Mr. Yohos børn og kone, hvilket kan virke som et ellers upassende angreb mod hans person – et såkaldt ad hominem argument – men i denne sammenhæng fungerer argumentet, og det står særligt stærkt. AOCs pointe er nemlig, at Mr. Yoho med sit forsvar gav mænd lov til at behandle sine egne døtre på samme måde, men det vil hun ikke acceptere. AOC kæmper nemlig for at stoppe undertrykkelsen af alle kvinder – også Mr. Yohos døtre og kone – og på den måde er det et argument, som ikke engang Mr. Yoho selv kan benægte. Som AOC pointerer ved at inddrage sin egen far, så ønsker enhver far at passe på sine døtre. Med denne fremlæggelse af sagen skabes der tilslutning på tværs af køn og politisk overbevisning – det er et argument, som er svært at modstride.

AOCs personlige fremtræden fylder meget i talen, men det er også hendes stærkeste led. Hun har høj etos, da hun netop selv har været udsat for krænkende adfærd, endda fra en politisk repræsentant – en mand med magt og stor indflydelse. Det personlige eksempel skaber nærvær for publikummet. Problemet bliver præsent og betydningsfuldt, fordi det er aktuelt og ægte. Snakken om kvindeundertrykkelse kan virke abstrakt og fjern, men med et så klart og konkret eksempel bliver problemet særligt påtrængende. AOC er blevet hyldet og støttet af kvinder på tværs af hele USA, og hendes historie og person er blevet en slags frontfigur på den nye bølge af kvindekampen.

Talen er et eksempel på, hvordan én konkret hændelse kan blive startskuddet til noget større. AOC bruger sin egen oplevelse som et bevis på et større samfundsproblem i USA, og hun får gennem dette sat fokus på en generel tendens. AOC ønsker at kæmpe imod patriarkatet og sætte kvindeundertrykkelse på dagsorden i amerikansk politik, og det lykkedes hun med gennem sin argumentation og personlige fremtræden.

 1. AOC adresserer her det faktiske publikum – dem som er til stede i salen under talen. Hun takker medlemmer af kongressen, der, på trods af politiske forskelligheder, har støttet hende efter hændelsen. Denne direkte henvendelse har til funktion at skabe velvilje over for publikum. At AOC viser velvilje, også kendt som etosdyden 'eunoia', fanger de tilhørendes interesse og udviser forståelse, hvilket øger talens samlede effekt.
 2. Dette er talens 'narratio' – talens sagsfremstilling. AOC laver et kort referat af de omstændigheder og foreløbige begivenheder, som lægger op til, at hun indtager talerstolen. Sagsfremstillingen er detaljeret og præcis, hvilket styrker AOCs troværdighed. Fremstillingen af hende selv og Mr. Yoho bliver indirekte en del af argumentationen – Mr. Yohos handlinger var urimelige og upassende.
 3. AOC bruger her stilfiguren 'amplificatio', som har til formål at forstørre og forstærke et udtryk eller budskab. AOC bruger stilfiguren til at gøre sin personlige oplevelse til et eksempel på et større, samfundsmæssigt problem. Mr. Yohos krænkende adfærd mod AOC er et billede på den krænkende adfærd, som amerikanske kvinder alle har været udsat for og forsat bliver udsat for i hverdagen.
 4. Her får AOC etableret det, som McCroskey kalder for derived ethos - hvilket betyder, at publikum tillægger hende ethos undervejs i talen, på grund af det hun siger. Når hun får slået fast over for publikum, at hun engang har haft et working-class job, får hun adkomst til at snakke om de strukturelle problemer der er i USA.
 5. Her bruger AOC stilfigurerne anafor og trikolon (tre-trins-raket) til at skabe en form for kreativ rytme i hendes mundtlige fremførelse af talen.
 6. AOC tager det her enkelte eksempel, og gør det til noget større - det er et billede af en hel kultur. (amplificatio)
 7. I denne del af talen er AOCs egen politiske holdning specielt fremtrædende. Hun er demokrat og udpeger, at hun navnligt har oplevet respektløs behandling fra republikanske medlemmer af kongressen – og endda den amerikanske præsident. Denne kommentar virker på to måder. For demokrater og medlemmer af publikum med samme politiske og moralske værdier som AOC vil kommentaren ræsonnere. Kommentaren vil skabe øget empati for AOC, og situationen vil fremstå nærmest absurd. Men for medlemmer af det republikanske parti kan kommentaren føles som en udstilling og et angreb på dem og deres politik.
 8. Retorisk spørgsmål - henvender sig direkte til publikum. Får publikum til at tænke over, at en almindelig dag IKKE burde være sådan.
 9. AOC fremstår med denne kommentar ydmyg, og det styrker hendes etos. AOC viser, at hun er det større menneske. Hun har ikke brug for en undskyldning, for problemet er ikke Mr. Yohos nedladende kommentarer – problemet er meget større end det. Problemet er den strukturelle misogyni i USA.
 10. AOC bruger her Mr. Yohos eget argument i mod ham. Hun citerer direkte fra Mr. Yohos "undskyldning" og bruger det bærende argument i mod ham. AOC påpeger fejlslutningen i Mr. Yohos forsvar ved at bringe sin egen far ind i talen.
 11. 1
 12. 2
 13. AOC bruger her talefiguren 'anafor', hvor de første ord i sætningen "I could not allow..." gentages tre gange efter hinanden. Talefiguren bruges med gradation – en stigning, som udbreder betydningen. AOC kæmper ikke kun for sine egne piger, men for alle ofrer af verbale overgreb.
 14. Her ændres AOC stemmeføring markant. Den går fra at være selvsikker til at være skrøbelig, og det er tydeligt at høre, at hun er personligt påvirket af situationen. Gennem hendes patosladede fremførelse (actio) fremstår hendes budskab mere overbevisende og oprigtigt.
 15. Her bruger AOC talefiguren 'epifor', hvor tre følgende sætninger slutter med samme ordgruppe "... make a decent man". Det er en reference til Mr. Yohos udtalelse, hvor han forsvarede sig selv med argumentet, at han har en kone og to døtre. AOC pointerer fejlslutningen i det argument og slutter talefiguren af med de egentlige kvaliteter, der betegner en anstændig mand. Igen kombineres talefiguren med gradation, og budskabet understreges og tydeligøres. AOCs brug af talefigurer er et effektiv virkemiddel, der gør talen særlig mindeværdig for publikum – både det faktiske publikum og resten af verden på de sociale medier.
 16. AOC gør Yoho til en antihelt. Det er pga hans opførsel, at hun kan få lov til at gøre opmærksom på det her problem, som har betydning for hele USA, ikke bare for den pågældende sag. Man kan sige - en slags held i uheld. For han har givet hende taletid.
 17. Her anvender AOC stilfiguren anafor. Først bliver "You can (...)" gentaget i begyndelsen af sætningerne og derefter "It happens (...)" i de følgende tre sætninger. Dette er rytmisk passende, da det lægger op til talens afslutning.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her