X er bedre end Y

 • Tid: 30-60 minutter
 • Antal: 2-10
 • Udstyr: Ingenting
 • Forberedelse: Ingen

Denne øvelse kan give indblik i, hvordan man kan strukturere en tale, og samtidig er det en god måde at åbne op for dét at holde tale.

Bed deltagerne skrive en tale af to-fire minutters varighed. Talen har overskriften “X er bedre end Y” - de skal altså holde en tale, hvori de argumenterer for, hvorfor en ting f.eks. hund er bedre end dens modsætning f.eks. en kat.

Pointér for eleverne at de skal prøve at holde følgende struktur i deres tale:

 • Sig det: X er bedre end Y
 • Fold det ud – tre argumenter + en gendrivelse
 • Sig det igen: Derfor er X bedre end Y

Idéer til emner

 • Mørk vs. lys chokolade

 • Nat vs. dag

 • Ristet hotdog vs. fransk hotdog

 • At holde sabbatår vs. at starte på videregående uddannelse

 • Læse en bog digitalt eller læse på papir

 • Privat bilisme vs. offentlig transport.

Giv eleverne tid til at skrive deres tale, og afslut øvelsen med at eleverne holder talerne for hinanden.

Variation
Du har en fysisk kasse med forskellige objekter i. Hver elev får enten tildelt eller trækker/vælger selv en ting fra kassen, som vedkommende enten skal hylde eller dadle i en tale á to minutter. Hver elev får tildelt eller vælger en ting/sted på skolen, som vedkommende enten skal hylde eller dadle i en tale á to minutter.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her