Talepuslespil

  • Tid: 60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: En tale og en saks
  • Forberedelse: Talemanuskript klippet i bidder

Frem med saksen. Et manuskript i småbidder kan give forståelse for, at en tale ikke nødvendigvis skal ses som en lang tekst, men består af selvstændige dele med forskelligt formål.

Underviserens introduktion
For at øvelsen giver mening kræves en indsigt i talens dele og opbygning. Inden øvelsen skal der altså være undervist en smule i, hvad en god tale er og hvorfor. Hvad en indledning, en midte og en slutning skal kunne for at fungere bedst muligt.

Som forberdelse til øvelsen skal du finde en tale (manuskript) og klippe den ud i mindre afsnit. Se eventuelt i talearkivet. Der skal være et puslespil til hver gruppe.

Eleverne opdeles i små grupper. Udlevér et eksemplar af den udklippede tale til hver gruppe og bed dem om at prøve at sætte den sammen på den måde, som de synes giver den bedste tale.

Lad grupperne fremlægge deres bud for hinanden. Bed eventuelt en fra gruppen (eller flere) om at holde talen for holdet og lad de andre præsentere argumenterne for, hvorfor denne måde at sætte talen sammen på giver den mest helstøbte tale i deres perspektiv.

Det er en god måde at tænke en tale på - at man kan skrive bidder af den. Desuden kan øvelsen få eleverne til at overveje, hvilke muligheder der ligger i de forskellige dele af talen. Det kan give et indblik i talens delelementer, og hvad hver enkelt del med fordel skal kunne.

Variation
Brug elevernes egne taler som udgangspunkt for øvelsen. Lad eleverne arbejde sammen i par med brudstykkerne af hinandens taler eller deres egne, og find frem til den bedste sammensætning af talen.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her