Retorik i hverdagen

  • Tid: 6-30 minutter
  • Antal: 6-20
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Ingen

Får snakken om argumentation i gang og viser, at argumentation også eksisterer i hverdagen.

Bed eleverne give hverdagseksempler på diskussioner, der gik galt eller godt.

Diskuter nu med eleverne, hvad der fungerede godt, og hvad der faldt til jorden, blev misforstået eller virkede unødigt optrappende.

Find eksempler på diskussioner, hvor gode argumenter afgjorde diskussionen.

Og det modsatte: find eksempler på diskussioner, der endte som skænderier. Hvad kan udløse, at man går fra diskussion til skænderi?

Hvad virker optrappende, og hvad virker nedtrappende?

Følg op med, hvad man ville eller kunne gøre anderledes nu.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her