Leg med indledninger

  • Tid: 45-60 minutter
  • Antal: 4-20
  • Udstyr: Skærm
  • Forberedelse: Ingen

Formålet her er at se, høre og opleve, hvilke muligheder der er med forskellige former for afsæt til en tales indledning.

Underviserens introduktion
Fortæl om forskellige måder at indlede en tale på og vis eksempler fra konkrete taler. Find inspiration i talearkivet.

Herefter skal eleverne skrive forskellige indledninger på den samme tale, f.eks. en nytårstale eller en 1. maj-tale.

De skal prøve følgende former for indledninger eller vælge to alt efter hvor lang tid, I har. Nedenstående liste over ideer til indledningerne er taget fra bogen “Talens Magt” af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen:

  • Citat
  • ​Stil et spørgsmål
  • Fortæl en anekdote
  • Skab lokal forankring - referér til tid og sted og aktuel situation: F.eks. vejret, publikum eller lignende for at gøre det aktuelt lige netop nu.

Bed enkelte elever om at læse deres indledninger op og snak kort om dem.
Bed den samme elev læse en af sine andre indledninger op og diskuter, hvad de forskellige indledninger gør for talens afsæt.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her