Gør det selv-feedback

  • Tid: 30-60 minutter
  • Antal: 2-10
  • Udstyr: Optageudstyr fx telefon
  • Forberedelse: Ingen

Øvelsen her gør deltagerne bevidste om deres egne stærke og svage sider - og ikke mindst deres ubevidste tendenser. Det er med revision, man virkelig bliver bedre og lærer at arbejde grundigt med taler såvel som tekster.

Denne øvelse kan kombineres med andre øvelser, hvor en elev skal holde en tale, eller eleverne kan holde en tale for netop at få og øve feedback. I så fald afsæt omkring 30-60 minutter til at eleverne kan skrive talen.

Eleverne skal optages, mens de holder deres tale for de andre elever. Derefter skal hver elev se sig selv, give sig selv feedback og med udgangspunkt i dét revidere/skrive talen om og holde den igen.

Og sådan kan øvelsen jo gå i ring.

Variation:

Du kan bede eleverne skrive feedbacken ned og aflevere til dig. Hvis du lader øvelsen gå i ring, kan du således også følge med i, hvordan kvaliteten af feedback (forhåbentlig) bliver bedre.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her