Feedbackbreve

  • Tid: 10-30 minutter
  • Antal: 2-20
  • Udstyr: Papir og pen
  • Forberedelse: Ingen

Her “tvinges” alle elever til at give feedback, og hver taler får sin feedback med hjem, hvor man kan læse den igennem grundigt – i modsætning til den mundtlige feedback som kan være glemt, så snart den næste taler har været på.

Du har på forhånd givet eleverne til opgave at skrive en tale.

Hver gang en elev har været på talerstolen, får alle de andre elever to minutter til at skrive et feedbackbrev til taleren. Brevene må ikke være anonyme. De skal følge formen:

Kære XX

Det var rigtig godt, hvordan du…

Næste gang kan du tænke over at…

Med venlig hilsen YY

Det er vigtigt at minde eleverne om, at det skal være feedback, som taleren kan bruge til at forbedre sin tale/taleevner: Altså konkret og konstruktiv feedback.

Efter feedbackbrevene er skrevet, kan I evt. supplere med mundtlig feedback også. Det er dog vigtigt, at brevene skrives først, så de ikke bliver påvirket af, hvad der er blevet sagt.

Variation:

Du som underviser kan også skrive et feedbackbrev til taleren.

Taleren kan også skrive et feedbackbrev til sig selv, hvor vedkommende får skrevet sin egen umiddelbare reaktion på talen ned: hvordan gik det, hvad virkede godt for mig, hvad vil jeg gerne gøre anderledes næste gang.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her