Fælles og forskellig

  • Tid: 15-30 minutter
  • Antal: 8-30
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Ingen

Her introduceres eleverne stille og roligt til det at fortælle. Øvelsen egner sig fint i starten af et forløb, hvor deltagerne endnu ikke kender hinanden så godt.

Bed deltagerne finde sammen i grupper af fire-fem personer.

Gruppen skal i fællesskab finde frem til fem ting, som alle personer i gruppen har til fælles. Giv dem fire-fem minutter.

Det kan for eksempel være, at de alle sammen har briller, er fra Jylland eller har en iPhone. Hvis der er tid og stemning for det, kan du bede hver gruppe fortælle højt, hvad de nåede frem til.

Herefter får grupperne 10-15 minutter, hvor hver elev i gruppen skal finde én ting, som er særlig for dem. Det kan være en aktivitet (sport/spil/interesse), som ingen andre i gruppen interesserer sig for, eller et sted, ingen af de andre har besøgt.

Hvis du vurderer, at eleverne er klar på det, så læg op til, at hver person folder en historie ud om dét, som er særligt for dem. Det kunne være en kort historie om første gang til en ny aktivitet, eller en specielt stor udfordring, som eleven klarede efter lang tids øvelse. Hvis dine elever savner lidt fastere rammer, kan du bruge sætningerne "Men pludselig..." og "Men heldigvis..." fra øvelsen af samme navn.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her