Den dramatiske rejse

  • Tid: 20 minutter
  • Antal: 4-32
  • Udstyr: Evt. en projektor
  • Forberedelse: Ingen

Arbejd her med at finde frem til personlige fortællinger, som har et indbygget problem. Det vil kunne lede videre til en mere overordnet snak om struktur og forløb i fortællinger.

Sæt eleverne sammen i grupper af fire. I hver gruppe skal de finde sammen to og to. Bed dem fortælle deres makker om en rejseoplevelse, hvor der skete noget dramatisk eller et uheld, men som alligevel endte godt.

Gør det klart, at det er lige meget, om rejsen gik til Bali eller til Bagsværd.

Når begge personer har fortalt en historie (ca. to minutter pr. person), skal du forklare dem om den grundlæggende forskel på bare at snakke og på en egentlig fortælling.

En fortælling har som udgangspunkt:

  • En begyndelse
  • en midte
  • og en slutning.

Bed dem nu om - i fællesskab med deres makker - at tænke deres historie igennem og gøre sig klart:

1) Hvordan den begynder

2) Hvor klimaks er

3) Præcist hvordan den slutter.

Sørg for at begge personer laver øvelsen.

Nu skal eleverne danne nye par i deres gruppe af fire, så de kan fortælle historien til en person, der ikke har hørt den endnu. Giv dem igen cirka to minutter til hver person.

Her kan du passende bede dem give hinanden feedback på fortællingerne.

Bed dem overveje følgende spørgsmål:

  • Hvilket billede så du tydeligst?

  • Var der noget sted i historien, der var uklart?

  • Hvad fungerede godt?

Efter alle har fortalt deres historie, beder du dem igen sætte sig i deres gruppe på fire. Her skal de nu snakke om forskellen på de to versioner af historien. Efterfølgende kan du eventuelt bede dem fortælle om deres tanker i plenum.

Øvelsen skulle gerne give dem en oplevelse af, at en fortælling bliver bedre for lytteren, når du giver den en struktur og et klart forløb.

Endelig kan I se Oprah Winfreys Golden Globe-takketale fra 2018 og lade jer inspirere af, hvor godt hun bruger fortællinger i sin tale.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her