Sanseresearch

 • Tid: 10 minutter
 • Antal: 2-30
 • Udstyr: Ingenting
 • Forberedelse: Ingen

Vækker deltagernes sanser, hvilket kan inspirere dem til at sætte sving i flere sanser i deres historier - og dermed også i deres taler.

Først er øvelsen individuel, derefter snakker deltagerne sammen i par.

Bed alle om at lukke øjnene, og bed dem forestille sig, at de befinder sig i deres barndomskøkken. Sig så følgende med lange pauser imellem, så sanserne kan komme på arbejde:

 • Forestil dig dit barndoms køkken – eller det køkken du bedst husker.

 • Stil dig i døren ind til køkkenet.

 • Hvordan er lyset – hvor er vinduerne – hvor er komfuret, vasken, køleskabet?

 • Gå nu ind i køkkenet - forestil dig, at det er morgen.

 • Hvilke dufte/lugte er der i køkkenet – hvilke lyde?

 • Sæt dig på en stol, forestil dig, at det er lige før aftensmaden – hvilke dufte er der nu? Hvilke lyde?

 • Hvordan er stemningen i rummet. Hvem er i køkkenet ud over dig?

 • Tænk på en hverdagshandling, du har gjort i det køkken mange gange – tænk så på en anden handling.

 • Nu går du hen til døren, slukker lyset og står et øjeblik og ser ind i det mørke rum.

Bed derefter eleverne om at fortælle til sidemanden, hvad de kom i tanke om under sanseøvelsen. Bed dem tænke på en af de historier, de tidligere har fortalt og snak med sidemakkeren om, hvordan de kunne gøre historien mere sanselig.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her