Væk fortællelysten

  • Tid: 10-20 minutter
  • Antal: 4-50
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Ingen

Væk fortællelysten og skab et trygt rum for deltagerne. Kvaliteten af fortællingerne er underordnet, det vigtige er her at få munden på gled.

Del eleverne op i par og bed dem aftale, hvem der er 1’er og 2’er.

1’eren starter med at fortælle, 2’eren starter med at være aktiv lytter. Gør det tydeligt for eleverne, at den aktive lytter har et stort ansvar for at være en god samtalemakker ved at nikke, smile og være anerkendende.

Lad 1’eren fortælle i 2 minutter. Bed dem bytte roller, når tiden er gået. Hvis der er et ulige antal personer i gruppen, hopper du som underviser ind som samtalepartner.

Idéer til spørgsmål der kan vække fortællelysten:

  • Fortæl om et kæledyr, du har haft eller kendt

  • Fortæl din livshistorie på et minut (altså et minut til hver fortæller)

  • Find et billede frem på din smartphone og fortæl om den situation

  • Fortæl om en beklædningsgenstand eller et smykke, du har på

  • Fortæl om dit yndlingssted i verden – et sted du holder af at være.

Variation

Du kan som optakt til snakken bede eleverne sidde med lukkede øjne, hvorefter du beder dem forestille sig noget, de bagefter skal fortælle om. Det kan sikre, at samtalen glider lettere fra start, og at de ikke starter med “øh, det ved jeg ikke lige…”.

Du kan bruge ovenstående spørgsmål, eller finde på noget nyt, som eksempelvis deres første kys, en god koncert, deres konfirmation...

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her