Det gode publikum

  • Tid: 15 minutter
  • Antal: 2-50
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Ingen

Hvordan agerer det gode publikum? Øvelsen her viser, hvor stor indflydelse publikum har på taleren og talens succes. Og så kan den hjælpe med at etablere et trygt rum og en lyttende kultur.

Sæt eleverne sammen i par af to. Den ene elev skal fortælle om sig selv, om en ferie eller om en fritidsinteresse i et-to minutter. Den anden skal agere uinteresseret; kigge væk, pille og skramle med ting, tjekke sin telefon osv.

Derefter prøver samme person at fortælle om det samme igen i et par minutter, men denne gang er den anden lyttende, opmærksom og interesseret; har øjenkontakt, nikker osv.

Bagefter kan de to evt. bytte roller, så begge prøver at være både taler og lytter.
Tal herefter om, hvordan taleren bliver påvirket af publikums opførsel.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her