Takketale ved Nordisk Råds prisoverrækkelse

Jonas Eika

 • År: 2019
 • Sted: Stockholms Koncerthus

Analyseret af
Andrea Hansen, retorikstuderende ved Københavns Universitet

“I Danmark er racismen både kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme.”

Den retoriske situation
Forfatteren Jonas Eika vinder Nordisk Råds Litteraturpris for sin bog "Efter solen". Bogen er en novellesamling, der som værk skriver sig ind i samtidens politiske krisetid, hvor voldsomme forhold og vilkår skriver en både skræmmende og fascinerende virkelighed frem. Til prisoverrækkelsen er prismodtagere og ledere fra de nordiske lande samlet i Stockholms Koncerthus, der skal sætte rammmerne for den festlige begivenhed. Men aftenens pæne omstændigheder og planlagte hygge bliver udfordret, da Greta Thunberg først ikke vil modtage sin miljøpris, og Jonas Eika derefter holder en politisk brandtale i stedet for den forventede takketale.

Hvorfor er denne tale interessant?
Talen er interessant, fordi den bryder med de forventninger, som situationen fremskriver. En klassisk takketale er kendetegnet ved ydmyghed, taknemmelighed og høflighed, men Eika holder en tale, der er præget af en stærk politisk indignation. Han argumenterer for, at der er statsracisme i Danmark, og kritiserer også de andre nordiske lande for at føre politik, som bygger på deres koloniale fortid. Han henvender sig direkte til Mette Frederiksen, der sidder i salen sammen med flere andre nordiske ledere. Selvom talen er aggressiv, så indbyder den samtidig håb for at samfundet kan forandres. Talen skabte stor mediebevågenhed og en debat, hvor Eika både blev kritiseret og hyldet.

Video:

Jeg står her med taknemlighed og ømhed over for dem, jeg deler livet med, dem der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med, dem jeg organiserer mig sammen med. Bogen, som får den her pris, findes også på grund af dem. På grund af mennesker, som bruger deres kræfter, ikke for at tjene den herskende orden, eller for at indtage en lukrativ position i den, men fordi de tror og håber på en anden. En kultur der ikke hviler på patriarkalske magtforhold, et fællesskab der ikke kræver racistisk eksklusion, et klasseløst og magtløst samfund, hvor vores kreative og kærlige kræfter ikke tjener staten og kapitalens dødsmaskiner, men tjener os alle og livet, i alle dets former, menneskelige såvel som ikke- menneskelige.

Jeg tror, at der i litteraturen findes en drøm om et sprog der ikke kræver glemsel for at betyde noget. Et sprog der er på højde med verden, i al dens undertrykkelse og fortvivlelse, men samtidig åbent for det ubestemmelige, det uudsigelige, som findes i alle ting, og hvorfra en ny orden kan komme.

Nordisk Råds arbejde med at oversætte og udbrede bøger fra både større og mindre sprogområder bidrager muligvis til dét. Men lad os ikke glemme, at Nordisk Råd også er en institution, en del af et officielt samarbejde mellem nogle af de rigeste nationalstater i verden.

Jeg tror, at den racistiske og islamofobiske nationalisme, der i disse år vinder frem i de nordiske nationalstater, er afhængig af hvidhed, af en forestilling om den hvide majoritets eksklusive ret til national velstand og sikkerhed. Og jeg ser hvidhed som en arv fra den koloniale fortid, der også gennemkrydser Norden, og som ingen af de magter, der tidligere har koloniseret og undertrykt oprindelige befolkninger, har vist en vilje til at konfrontere. Tværtimod. Mange af dem viser en vilje til bruge den.

Jeg taler til den danske statsminister, (som også sidder i denne sal).

Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

Mette Frederiksen, som kalder sig for Børnenes Statsminister, men fører en udlændingepolitik der splitter familier ad, gør dem fattige, og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte Udrejsecentre. Luk Sjælsmark, luk Kærshovedgård, Luk Ellebæk, afskaf hele lejrsystemet.

Mette Frederiksen og socialdemokratiet, der siger, at de kæmper for velfærd og billige boliger, men gennemfører det hidtil største angreb på den almene boligsektor. Mette Frederiksen og socialdemokratiet der siger, at "I Danmark er vi alle lige," men med den såkaldte ghettoplan vil forskelsbehandle borgere efter herkomst og klasse. I Danmark er racismen både kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme.

Men jeg taler også til de andre nordiske ministre. Også i jeres lande placeres flygtninge og migranter i lukkede fængsler eller afsidesliggende lejre. Og de bliver nedbrudt og syge, nogle forsøger at tage deres eget liv. Fra alle jeres lande er der folk der bliver deporteret til steder, hvor de ikke er i sikkerhed, eller hvor de ikke har nogen fremtid. Og mange af jeres lande er med til at finansiere udvidelsen og militariseringen af EU's grænser, en proces der koster tusindvis af flygtninge og migranter livet, mens den på samme tid kommer sikkerheds- og våbenindustrierne til gode, herunder flere nordiske firmaer.

Men først og fremmest taler jeg til alle og enhver, som vil noget andet.

Uanset om vi er privilegerede eller undertrykte af de her samfund - og mange af os er begge dele - så er vi fælles om ikke at have valgt dem. Ingen af os har valgt at leve i undertrykkende samfund. De har ikke krav på vores troskab. Men det kræver noget af os at desertere fra dem. Særligt i de situationer, hvor vi er privilegerede, kræver det en opmærksomhed over for den undertrykkelse og de kampe, som mange års neoliberal og nationalistisk politik har forsøgt at gøre os blinde og døve overfor. Hvis vi har ekstra penge og ressourcer, kræver det at vi omfordeler dem solidarisk. Og for os alle, tror jeg det kræver, at vi ødelægger det afgrænsede, uniforme selv, som staten og kapitalen har skabt i os, og lærer at handle sammen igen, på tværs og i kraft af vores forskelle. Det kræver, at vi finder hinanden.

Det siger retorikeren:
Eika bruger sin tale til at lave en skarp kontrast mellem det eksisterende samfund overfor troen på et potentielt alternativ. Talen er patosladet, og beskrivelserne af det eksisterende samfund er dystre med ord som "dødsmaskiner", "hvid racisme" og "lejrsystem". Omvendt er "det andet samfund" portrætteret, så det fremstår tiltalende, her skal kreative og kærlige kræfter herske, det skal være magtløst og klasseløst. Denne kontrast er udtryk for en enten-eller fremstilling, hvor publikum kan vælge, hvad de ønsker. Eika gør det samtidig klart, at "det andet samfund" er en mulighed, men det kræver indsigt og hårdt arbejde, hvis man skal desertere fra det gældende system.

Eika henvender sig eksplicit til tre modtagere. Det er Mette Frederiksen og de andre nordiske ledere, der tilsammen repræsenterer den eksisterende samfundsorden, som Eika vil gøre op med. Det særlige ved situationen er, at de sidder i salen under prisoverrækkelsen, og de bliver derfor udsat for hård kritik ansigt til ansigt. Eika udviser ikke velvilje overfor de nordiske ledere. Han argumenterer derimod for, at deres politik hviler på en nedarvet hvid racisme fra kolonitiden. Men Eika henvender sig også til alle, der ønsker et andet samfund. Han opfordrer direkte til, at man skal desertere fra dem, der opretholder et undertrykkende samfund. Og Eikas opfordring står stærkt, fordi han selv udviser et brud med den eksisterende orden, når han ikke bruger takketalen til at sige det, der er forventet af ham. Han påviser, hvordan man i en priviligeret situation aktivt kan gøre en forskel, ved f.eks. at tale de afviste asylansøgeres sag direkte til statsministeren.

Talen fremstår vellykket på trods af sit brud med genreforventningerne, da den argumenterer redeligt, er stilistisk spændende og strukturelt er tilpasset sit indhold. Han balancerer en tale, der både henvender sig direkte til statsministeren og de andre nordiske ledere, men også til alle andre tilhører, der ønsker forandring. Eika blev efterfølgende blev både hyldet og forbandet i offentligheden, men talen skabte debat, og han formåede derved at få sit budskab ud til et bredere publikum end gæsterne i koncerthuset.

 1. Talen indledes som en klassisk takketale, hvor Eika udviser taknemmelighed overfor dem, der har været tæt på ham og bidraget til, at han kunne skrive bogen. Her siger Eika det, man kunne forvente, at han ville sige i sin takketale.
 2. Da Eika beskriver denne "anden kultur", som han forener sig med andre omkring, bliver talen politisk. I det han siger, hvad den "anden kultur" ikke skal hvile på, siger han implicit, hvad han mener, at den eksisterende kultur bygger på: patriarkalske magtforhold, racistisk eksklusion og kapitalens dødsmaskiner.
 3. Stilistisk set er sætningen spændende, da Eika både opbygger en tretrinsraket, der med en kontrast opremser alt det, den "anden kultur" skal - og ikke skal hvile på, mens han bruger en alliteration med en gentagende k lyd i "klasseløst", "kreative", "kærlige", "kræfter" og "kapitalens". Sproget bliver i sig selv et udtryk for Eikas håndværk som forfatter.
 4. Her udviser Eika kort etosdyden eunoia, det vil sige velvilje overfor sit publikum. Det gør han, da han delvist anerkender Det Nordiske Råds arbejde med at udbrede og oversætte bøger.
 5. Her argumenterer Eika for, at der er en sammenhæng mellem den racistiske og islamofobiske nationalisme og de nordiske landes koloniale fortid. Linjen: "Mange af dem viser en vilje til at bruge den." (den koloniale arv) bliver Eikas påstand, som han giver belæg for i den næste del af talen.
 6. Eika taler direkte til den danske statsminister, Mette Frederiksen. Han gentager hendes navn, som udtrykker, at han vil stille hende personligt til ansvarlig.
 7. Her er et af de konkrete eksempler, som Eika fremhæver og bruger som belæg for, at der findes dansk statsracisme. Han bruger en patos-appel i sine beskrivelser, der vækker publikums forfærdelse og sympati for de børn og voksne, der er i udrejsecentrene. Eika fremstiller Mette Frederiksens selvudnævnte titel "Børnenes Statsminister" som hyklerisk, da han påpeger, at hun i hvert fald ikke er alle børns statsminister.
 8. Her udskifter Eika ordet "udrejsecenter" med "lejrsystem", et ord der virker voldsommere. Han giver et svar på, hvad han mener, der skal gøres. Igen bliver talen udtryk for en stærk politisk holdning..
 9. Eika bruger konkrete eksempler for at påvise, hvordan Mette Frederiksens konkrete politik adskiller sig fra hendes politiske visioner. Efter det konkluderer han, at der er statsracisme i Danmark, hvilket er en kontroversiel udmelding. Medierne omtalte det efterfølgende som en "racisme-anklage".
 10. Eika udvider sin kritik, så den også gælder de andre nordiske lande. Det giver mening i situationen, at Eika ikke kun holder en tale med et politisk formål, der henvender sig til et dansk publikum, da det netop er et arrangement på tværs af norden.
 11. Her afslutter Eika sin politiske kritik, og forener i stedet for det publikum, som deler hans ønske om et andet samfund.
 12. Den sidste del af talen indgyder håb, hvor Eika understreger, at det er muligt at forandre samfundet, hvis man bliver bevidst om de undertrykkende strukturer og aktivt modarbejder dem. I virkeligheden er det netop det, som Eika selv gør, når han bruger sin priviligerede talerposition til at kritisere de nordiske ledere.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her