Historiesafari

 • Tid: 30 minutter
 • Antal: 3-30
 • Udstyr: Pen og papir
 • Forberedelse: Ingen

Hvor skal man lede, når man er på jagt efter de personlige historier? Denne øvelse handler om at finde historier, som eksempelvis kan bruges i en tale.

Indled øvelsen med at introducere til følgende pointer; at man som udgangspunkt kan lede to steder efter personlige historier:

 • I begivenheder – altså noget der er sket.

 • I relationer – altså familie, venner, (fjender!) eller kærlighedsforhold.

Hvis man skal holde en tale til en person, vil man naturligt lede i den relation, man har til personen. Hvad har man oplevet sammen, hvilke vigtige øjeblikke, sejre, nederlag eller erkendelser, har man haft sammen?

Hvis man skal holde en tale, som belyser et tema eller har et bestemt budskab, kan man lede både i begivenheder og i relationer.

Følgende er en lille 'historiesafari', som kan laves med eleverne, eller som eleverne kan lave for sig selv:

 • Sid ned med papir og blyant foran dig.

 • Luk øjnene og slap af.

 • Underviseren spørger eleverne: hvad er det, du leder efter? I dette eksempel bruges “at tage ansvar” som det, der skal ledes efter.

 • Nyt spørgsmål: Hvornår lærte du noget om dette – at tage ansvar?

 • Lad tankerne vandre som de vil – giv underbevidstheden tid til at søge.

 • Herefter skal du indsnævre søgningen ved at vælge en bestemt periode i dit liv – da du var 5-6 år eller 12-13 år, da I boede i Horsens etc.

 • Bevæg dig i tankerne gennem forskellige perioder i dit liv. Tænk på familie, venner, kærester, sorger, udfordringer, steder, rejser eller hobbyer.

 • Hver gang du får en idé til en historie (og det behøver ikke at være en hel historie – bare et fragment) så skriv den ned.

 • Nu har du – forhåbentlig – nogle forskellige løse ideer, fragmenter, til en historie.

 • Tjek nu, hvilke af idéerne der bedst matcher det overordnede tema: “At tage ansvar”.

 • Derefter kan du begynde at udbygge historien og klæde den på.

Når man leder efter materiale til historier, er det godt at kigge efter "kriser". Kriser skal her forstås mere generelt som begivenheder, der vender op og ned på det, vi har vænnet os til og er trygge ved.

Med den definition er det også en krise at vinde i lotteriet, at blive forelsket, at blive gift, at få et barn, at gå på pension, at flytte – altså noget forandrende, der sker for os mere eller mindre frivilligt.

Hvordan bliver erindringer til historier?

Når man har fundet dén begivenhed eller oplevelse, som historien skal handle om, er det vigtigt at huske, at der er forskel på erindringer og historier.

En historie er en bearbejdet erindring - man hverken kan eller skal fortælle alt. Man skal kun medtage det, som har betydning for selve fortællingen, og udelade uvedkommende detaljer.

Husk at det, der er interessant ved personlige fortællinger, er betydningen af det, der skete, for fortælleren - hvordan og hvorfor berørte det fortælleren.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her