Tale med benspænd

  • Tid: 1-2 timer
  • Antal: 4-10
  • Udstyr: Pen og papir
  • Forberedelse: Forbered benspænd

I denne øvelse skal deltagerne arbejde aktivt med at bruge forskellige virkemidler og gøre det til en naturlig del af deres taleskrivning og ideudvikling.

For at få det optimale ud af øvelsen kan det være en god ide at have gennemgået nogle af de virkemidler, man kan bruge i en tale. Eksempelvis stilfigurer såsom gentagelser, brugen af eksempler, anekdoter og citater, patos-, etos- og logos-appeller.

Eleverne skal hver især skrive en tale. Men for at udfordre dem og øge deres kreative proces, så får de hver tre benspænd, som skal indgå i talen.

Lad dem trække fra en pulje med benspænd. Herefter går de i gang med at skrive talen.

De skal forsøge at inkorporere benspændene, så de bliver en naturlig del af talen, og sådan at resten af holdet ikke nødvendigvis kan regne ud, hvilke benspænd de fik.

Læg eventuelt øvelsen tæt på en fest eller et arrangement på skolen, og lad eleverne holde talerne i den anledning. I så fald kan benspændene udvides og målrettes det aktuelle tema, eller de kan handle om jeres egen skole.

Eksempler på benspænd kunne være:
Nævn din lærer tre gange​
Ros forstanderen mindst en gang
Flet tre elever ind i talen og brug patos til at beskrive det
​Start talen med “Jeg har en drøm…”
Brug følgende start på en sætning tre gange: “Da jeg var lille…”
Brug følgende start på en sætning tre gange: “Min far sagde altid…”
Lav tre tre-opremsninger i løbet af talen. F.eks. “han kunne både danse, synge og imitere sin mor perfekt”
Brug et citat i talen. Det kan være noget en anden har sagt, en kendt person eller forfatter, eller noget, som du refererer til selv at have sagt engang. F.eks. “Som H.C. Andersen sagde: “At rejse er at leve"
Nævn en kendt person i din tale
Slut to sætninger med “Danmark”
Lav en sætning med alliterationer. F.eks. “Han fløj fantastisk flot”
Inkorporér et rim i talen
Brug tre udråbsord. F.eks. “hurra” eller “fandme”
Brug et eller flere ord, du ikke normalt bruger i dit hverdagssprog. Det kunne være “sågar” eller “forrygende” eller “særdeles”
Start tre sætninger med “Kan I huske…”

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her