Sted - person - problem

  • Tid: 10-30 minutter
  • Antal: 2-10
  • Udstyr: Pen og papir
  • Forberedelse: Lav evt. ordkort

En sjov øvelse, der tvinger spøjse fortællinger frem ved at arbejde med tilfældige steder, personer og problemer. Den kan bruges både som introduktion til de uprøvede eller som en sjov udfordring til de erfarne.

Ideen med øvelsen er, at deltagerne skal arbejde med de tre elementer i deres fortælling:

  • Sted
  • Person
  • Problem.

Du kan som underviser have lavet ordkort med ord indenfor hver kategori på forhånd, eller eleverne kan lave dem som optakt til øvelsen. Eksempler på ordkort kunne være:

  • Sted - eksempelvis Tivoli, Vestre Fængsel, et supermarked...

  • Person - eksempelvis en bager, en bibliotekar, en hjemløs...

  • Problem - eksempelvis strømmen er gået, vandet stiger, du har tabt din telefon...

Hver elev skal nu på skift trække et ordkort fra hver kategori og fortælle en kort historie med udgangspunkt i kortets informationer.

Hvis gruppen er uprøvet, eller du fornemmer, at de er lidt nervøse ved øvelsen, kan du lade dem starte med at fortælle til hinanden i mindre grupper. Hvis de er mere trænede, og du fornemmer, at de er klar på det, kan du tilrettelægge øvelsen således, at eleverne på skift trækker de tre sedler foran alle de andre og begynder at fortælle en historie på stedet.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her