Skema til retorisk analyse

 • Tid: 45–60 minutter
 • Antal: 2–20
 • Udstyr: Ingenting
 • Forberedelse: Ingen

Denne oversigt kan give overblik over elementerne i en retorisk analyse. Man kan arbejde med hele skemaet eller blot dele af det.

Denne oversigt er bygget op efter neo-aristotelisk retorisk kritik. Det er ikke nødvendigvis noget, du behøver at vide mere om for at kunne hjælpe eleverne med at udfylde skemaet, men hvis du vil vide mere, kan du læse kapitlet om retorisk kritik i bogen Retorik: Teori og Praksis.

REKONSTRUKTION AF TALESITUATION

 • Hvem er taleren?
 • Beskriv talerens baggrund, erfaring, uddannelse, motivation for denne tale osv.
 • Hvilken situation er der tale om?
 • Find ud af tid, sted, historiske fortilfælde, specifik anledning samt beskriv kulturel og social forståelses-”baggrund” for emnet.
 • Hvem er tilhørerne?
 • Beskriv sammensætning (alder, køn osv.), viden om og holdning til emnet, viden om og indstilling til taleren.

ANALYSE AF TALE

 • Inventio: Den indledende fase, hvor du i en praktisk situation finder på argumenter.
 • Hvilke argumenter er der i denne tale? Hvilken topik har taleren valgt at fokusere på?
 • Dispositio: Den anden fase, hvor du disponerer din plads og sammensætter din argumentation, så den står stærkt.
 • Hvordan er denne tale bygget op? Hvor lang er indledning/midten/afslutningen?
 • Elocutio: Den tredje fase indkapsler den sproglige udformning.
 • Hvilke sproglige virkemidler bliver brugt i talen? Er sproget højstemt/lavstemt? Hvordan passer sproget til situationen?
 • Actio (memoria): Memoria er den fjerde fase og er sjældent brugt i retorisk analyse (men kan inddrages, hvis du får lyst). Actio er den sidste fase, som går på talerens kropssprog og stemmeføring i situationen.
 • Beskriv, hvordan taleren bruger sin krop og stemme. Virker det positivt/negativt? Hænger det sammen med, hvad taleren siger?

VURDERING AF TALENS VIRKNING PÅ TILHØRERNE

Ud fra ovenstående elementer har du mulighed for at vurdere talen.

Husk, at du skal altid vurdere talen ud fra de retoriske elementer og ikke blot ud fra, hvad du selv synes om talen. Vurdering sker f.eks. på baggrund af, om taleren formår at fange sit publikum med flot sprog, god gestik eller en argumentation, som ikke er til at skyde igennem.

Find belæg for din vurdering i talen.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her