Manuskriptteknikker

  • Tid: 10-30 minutter
  • Antal: 1-30
  • Udstyr: Deltagernes egne taler
  • Forberedelse: Ingen

Øvelsen handler om at øve forskellige manuskriptteknikker og er et supplement til andre øvelser, hvor deltagerne skal skrive og holde taler.

Øvelsen skal bruges sideløbende i et taleskrivningsforløb. Den kan give eleverne mulighed for at prøve forskellige manuskriptteknikker af i forbindelse med at holde tale.

Du kan lade dem holde den samme tale med forskellig teknik eller i løbet af forløbet med forskellige taler opfordre dem til at prøve forskellige teknikker af.

Forskellige måder at opbygge et manuskript:

  • Tegn din tale: Bed eleven om at tegne talens forløb og udelade ord for på den måde at huske talen.

  • Fuldt manus: Lad eleven bruge et fuldstændigt udskrift af talen, når de skal holde den.

  • Stikord: Lad eleven tale efter et papir kun med stikord.

  • Uden manus: Lad eleven holde sin tale uden at støtte sig til papir.

Diskuter på holdet, hvad der virker for den enkelte og hvorfor.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her