Gæt en ghostwriter

  • Tid: 1-2 timer
  • Antal: 4-10
  • Udstyr: Papir og pen
  • Forberedelse: Ingen

Mine eller dine ord? Her skal deltagerne agere logografer - taleskrivere - for hinanden og senere gætte, hvem der står bag den tale, de skal holde.

Alle afleverer en lap papir med navn og et emne, som de kan se sig selv holde en tale om. Alle trækker herpå en person, som de skal skrive en tale til. Man må ikke afsløre, hvem man skriver talen til - det sjove ligger i sidenhen at gætte det.

Det handler for logografen/taleskriveren om at genkalde særlige vendinger eller ord, som den, de skriver tale for, ofte bruger.

Når alle talerne er skrevet afleveres de anonymt til underviser, som derefter deler dem ud til dem, de er skrevet til.

Alt efter hvor lang tid I har til øvelsen, kan du afsætte tid til, at de kan øve sig - og ellers skal de bare holde talen og herefter kan alle være med til at gætte, hvem der er skribenten bag talen.

Lad dem argumentere for, hvorfor de lige tror, det er denne person.

Hvad ved skrivestil, opbygning, ordvalg afslører eventuelt skribenten bag? Hvilke ord ligger mærkeligt i den talendes mund?

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her