Fokuseret feedback

 • Tid: 5-30 minutter
 • Antal: 2-20
 • Udstyr: Papir og pen + forberedte taler
 • Forberedelse: Ingen

Her lærer deltagerne at give mere konkret og fokuseret feedback.

Øvelsen er et supplement til andre øvelser, hvor en eller flere skal holde tale.

Hver elev i publikum får et fokusområde, som de hver især skal fokusere på, når de efter en tale skal give feedback. Områderne kan eksempelvis skrives på små papirlapper, som eleverne enten vælger eller trækker lod om.

Efter talen får hver elev ½-1 minut (alt efter hvor god tid du har) til at give feedback på netop det fokusområde.

Forslag til fokusområder:

 • Appelformer

 • Struktur

 • Stemme

 • Krop

 • Idé (inventio)

 • Mundtlighed

 • Indledning

 • Afslutning

 • Argumentation

Variation:

Papirlapperne med fokusområder roterer blandt eleverne i publikum, så alle prøver kræfter med alle/flere emner.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her