Efteraben

  • Tid: 60-90 minutter
  • Antal: 2-10
  • Udstyr: Skærm
  • Forberedelse: Gennemse tre taler (video)

Her kan deltagerne få udvidet deres repertoire af retoriske virkemidler og forståelse af, hvordan forskellige virkemidler er dominerende i forskellige genrer.

Underviserens introduktion:

Introducér til begrebet imitatio - altså det at studere dygtige talere og anvende nogle af deres virkemidler selv. Læs om begrebet i artiklen Forstå tekstens dynamik: introduktion til analyse af taler.

Øvelsen kan nemlig vise, at hvis man er god til at analysere, hvad andre gør godt i deres taler, så kan man blive bedre til at bruge det selv.

Vis tre forskellige taler eller uddrag fra taler for eleverne, f.eks. de nedenstående.

Diskuter først talerne, så eleverne er klar over de særegne træk ved hver tale:

Hver elev skal derpå holde en tale á tre-fem minutter. Talerne skal imitere én af de tre viste taler – du tildeler hver elev en tale at imitere.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her