Tag ordet!

  • Tid: 45-60 minutter
  • Antal: 4-30
  • Udstyr: Evt. skærm
  • Forberedelse: Læs evt. om retorikhistorien

Her bliver deltagerne bevidste om, hvordan de kan bruge deres retoriske medborgerskab - og de bliver kastet ud i at ytre sig offentligt.

I tider op gennem historien, hvor demokratiet har blomstret, har retorikken haft det godt. I tider med tyranner og enevældige diktatorer ved magten har retorikken derimod levet et liv i skyggerne. (Læs mere i artiklen Retorikkens historie.)

Denne øvelse gør eleverne opmærksomme på de muligheder, de har i hverdagen for at bruge det, man kan kalde deres retoriske medborgerskab.

Som underviser kan du understrege, at retorisk medborgerskab er todelt: Eleverne har som borgere både et ansvar for at ytre deres egen mening og et ansvar for at forholde sig kritisk og reflekteret til andres ytringer.

Læg op til en snak med eleverne om, hvilke emner de synes er vigtige, og som de kunne have lyst til at ytre deres holdning omkring. Det kan både være noget der vedrører samfundet, noget politisk eller noget på deres skole.

Snak desuden med eleverne om, hvornår de selv forholder sig kritisk og reflekteret til andres udtalelser. Vis eventuelt interviewet med Mette Frederiksen i “Vi ses hos Clement” og diskutér dernæst, hvorvidt I er enige eller uenige i både indholdet og i Clements måde at udforme et interview på.

Som en sidste del af øvelsen skal eleverne selv udøve deres retoriske medborgerskab inden for en tidsramme sat af dig.

Opfordr gerne eleverne til at udfordre sig selv. Det kan være at stille sig op foran klassen eller til en fællessamling og bidrage med noget som medborger. De kan også skrive et læserbrev, et debatindlæg eller en opdatering på Facebook eller Twitter.

Bagefter (evt. til næste undervisningsgang) gives der feedback, hvor I kan overveje spørgsmål som:

  • Opnåede du det, du gerne ville?

  • Hvordan føltes det at tage ordet?

  • Hvordan blev det modtaget?

Materialeforslag:

Forslag til baggrundslæsning til underviseren:

  • Christian Kock & Lisa S. Villadsen: “Retorik – mediet for medborgerskab” (kapitel i bogen “Ideer vi lever på: humanistisk viden i videnssamfundet”, redigeret af Finn Collin og Jan Faye)

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her