Fortællinger med indspark

 • Tid: 20 minutter
 • Antal: 3-20
 • Udstyr: Kort med ord
 • Forberedelse: Lav ordkort

Øvelsen træner deltagerne i at improvisere, mens de fortæller, og øger fokus på, at der er et publikum, der lytter.

Forbered inden undervisningen et sæt kort til hver gruppe.

Hvert sæt skal indeholde syv kort, hvor der står hhv.:

 • Tal langsommere

 • Tal hurtigere

 • Kom med en detaljeret beskrivelse

 • Flashback

 • Henvend dig til publikum

 • Hvad tænkte du i det øjeblik?

 • Hvad følte du?

Antallet af kortsæt afstemmer du efter, hvor mange elever der er på holdet, og ovenstående liste er blot et forslag - tilføj gerne andre elementer.

Bed eleverne komme på en kort fortælling hver især.

Del nu eleverne op i grupper på ca. tre-fire personer. En elev fortæller, mens en anden elev har ansvaret for at styre input/hjælpe-kortene.

I løbet af fortællingen viser denne elev et kort, hvorefter fortælleren skal inkorpere elementet på kortet i sin fortælling.

Dette kan gentages et par gange i fortællingen. De andre lytter.

Skift derefter så alle får prøvet alle roller.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her