Fortællinger med indspark

 • Tid: 20 minutter
 • Antal: 3-20
 • Udstyr: Kort med ord
 • Forberedelse: Eleverne skal have en fortælling klar, og du skal lave ordkort

Øvelsen træner deltagerne i at improvisere, mens de fortæller, og øger fokus på, at der er et publikum, der lytter.

Denne øvelse handler om formidlingen af en fortælling. I kan med fordel arbejde med fortællinger, eleverne allerede har klar, eksempelvis hvis I har lavet øvelsen "Fortæl om dengang du..." eller "Fortæl med farver".

Forbered inden undervisningen et sæt kort til hver gruppe.

Hvert sæt skal indeholde syv kort, hvor der står hhv.:

 • Tal langsommere

 • Tal hurtigere

 • Kom med en detaljeret beskrivelse

 • Flashback

 • Henvend dig til publikum

 • Hvad tænkte du i det øjeblik?

 • Hvad følte du?

Antallet af kortsæt afstemmer du efter, hvor mange elever der er på holdet, og ovenstående liste er blot et forslag - tilføj gerne andre elementer.

Nu skal eleverne bruge den fortælling, de har klar. Eller hvis de er kreative og erfarne, kan de finde på korte fortællinger på stedet. Del eleverne op i grupper på ca. tre-fire personer. En elev fortæller, mens en anden elev har ansvaret for at styre input/hjælpe-kortene.

I løbet af fortællingen viser denne elev et kort, hvorefter fortælleren skal inkorporere elementet på kortet i sin fortælling.

Dette kan gentages et par gange i fortællingen. De andre lytter.

Husk at skifte, så alle elever prøver alle roller.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her