En halv Obama

  • Tid: 10-15 minutter
  • Antal: 1-15
  • Udstyr: Ingenting
  • Forberedelse: Prøv på egen krop

Denne øvelse handler om at kombinere grundholdningen fra “Lav en Obama” med bevægelse i den øverste del af kroppen for at understrege pointer og inddrage publikum.

Bed eleverne starte i den gode grundholdning. Derefter skal hver elev tænke på en pop-sang eller højskolesang, helst på dansk, hvor eleven kan mindst et vers eller omkvæd udenad.

Sangen skal ikke synges, men siges i et naturligt stemmeleje. Eleven skal lave fagter der understreger teksten - her gælder det om at overdrive gestikken med armene og mimikken. Jo mere, jo bedre.

Eksempler:

  • “Der står et billed af dig på mit bord”

  • ”Du er min øjesten, en bette dejlig en, er du”

  • “Se, hvilken morgenstund”

Eleverne skal altså pege og tegne i luften, men vær opmærksom på, at de ikke mister balancen og kontakten til grundstillingen, da hele øvelsen stadig handler om at bevare den gode grundholdning.

Herefter kan du vise eleverne et uddrag af Michelle Obamas tale til Det Demokratiske Nationale Konvent i 2016, for at eleverne kan se, hvad gestik og fagter kan gøre for taleren, der står i den gode grundholdning.

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her